Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2015-5 Zelf icoon zijn

Beste lezers,

In dit nummer vindt u een aantal suggesties om mee aan de slag te gaan of om voor te bidden: een maaltijd in het kader van de 'Week van Gebed voor de Eenheid' of een vorming met het boekje 'Door de Geest geleid'. En, nog actueler: een suggestie voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat 8 december begint. Angelique Hüsstege biedt een prachtige mogelijkheid: een iconententoonstelling lenen die de barmhartigheid van God zichtbaar maakt en mensen kan aanzetten tot extra daden van barmhartigheid. Wie Angelique is, vertelt ze in een interview.

Met dankbaarheid kijken we terug op het leven van Jan van Beeck ofm, die zoveel voor dit tijdschrift heeft betekend. Zijn adviezen zullen nog lang doorwerken.

Graham Tomlin vertelt wat geestelijke leiders nodig hebben en Koos Smits wat geestelijke leiders in Rome meekregen. En Joke Laan laat ons meegenieten van de afgelopen vakantieconferentie Celebrate. Veel inspiratie toegewenst.

Kees Slijkerman

GETUIGENIS

4 Zo was Jan van Beeck - homilie bij zijn uitvaart

- Ruud Wolthers

VERSLAG

8 In Unity, leven in eenheid - verslag van vakantieconferentie Celebrate

- Joke Laan

11 Follow Me! In Wenen

- Mark Borst

31Katholieke Charismatische Priesterretraite in Rome

34 Boodschap van de paus voor Nederland

- Pastor Koos Smits

INTERVIEW

14 Mijn roeping: zelf een icoon zijn van God

- Interview met Angelique Hüsstege door Kees Slijkerman

THEMA 'ICONEN'pag. 14 en

17 Beweging van het Heilig Aanschijn

19 Iconenproject Christus-mysteries

25 Jaar van barmhartigheid

- Angelique Hüsstege

 BEZINNING

18 Onderweg naar Emmaüs

- Alied Kraaijenbrink-Hoek

LEIDERSCHAP pag. 34 en

22 Wat geestelijke leiders nodig hebben - over de lezing van - Graham Tomlin tijdens het symposium Leren leven(d) door de Geest - Kees Slijkerman

OECUMENE

26 Samen eten en eenheid beleven

- Kees Slijkerman

BIJBEL

28 Paulus zijn bekering - preek van pater Leo van der Klaauw a.a.a. bewerkt door Karoll Kock

36 WETENSWAARDIGHEDEN

13 Themadag over 'Jezus volgen'

39-40 AGENDA

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter