Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

Historie

De charismatische vernieuwing binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft vanaf het begin in 1967 geleid tot het ontstaan van gebedsgroepen die wekelijks (of minder vaak) bij elkaar komen. Ook werden er gemeenschappen gevormd, waarvan de leden een bepaald verbond met elkaar aangingen, ook wel verbondsgemeenschappen genoemd.

In Nederland ontstonden veel gebedsgroepen in de jaren zeventig en tachtig als voortzetting van een vorming tot leven in de Geest. Er waren ook katholieke en oecumenische gespreksgroepen die zich omvormden tot charismatische gebedsgroep.

In de jaren negentig waren er op het KCV-dienstencentrum in Helmond meer dan 150 katholieke charismatische gebedsgroepen bekend. Met het krimpen van het aantal kerkbezoekers in Nederland is in de loop van de tijd ook de aanwas van deelnemers aan katholieke charismatische gebedsgroepen afgenomen. Tieners en jongeren vormden nieuwe eigen manieren van communicatie en samenkomen als christenen.

Anno 2018 zijn er in Nederland een kleine honderd gebedsgroepen bekend op het dienstencentrum van de KCV. Hoe de deelnemers aan deze groepen met elkaar meeleven, bidden, Bijbellezen, zingen, zich laten leiden door de Geest en open staat voor charisma's, dat verschilt heel sterk per groep. Opvallend is wel vaak hun jarenlange trouwe deelname en verbondenheid met elkaar.

Het aantal deelnemers per bijeenkomst varieert van minder dan vijf tot enkele groepen die rond de twintig deelnemers hebben.

Klik hier voor meer informatie over groepen in Nederland.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter