Gebedsgroepen en gemeenschappen

 
 

Historie

De charismatische vernieuwing binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft vanaf het begin in 1967 geleid tot het ontstaan van gebedsgroepen die wekelijks (of minder vaak) bij elkaar komen. Ook werden er gemeenschappen gevormd, waarvan de leden een bepaald verbond met elkaar aangingen, ook wel verbondsgemeenschappen genoemd.

In Nederland ontstonden veel gebedsgroepen in de jaren zeventig en tachtig als voortzetting van een vorming tot leven in de Geest. Er waren ook katholieke en oecumenische gespreksgroepen die zich omvormden tot charismatische gebedsgroep. In 1980 werd een schema van twee pagina's verspreid dat de visie en de de rol van gebedsgroep in de Kerk verduidelijkt met op pagina 2 Hoe loopt een gebedsavond? en Wat doet de stuurgroep?

In de jaren negentig waren er op het KCV-dienstencentrum in Helmond meer dan 150 katholieke charismatische gebedsgroepen bekend in Nederland, anno 2018 waren het er een kleine honderd. Met het krimpen van het aantal kerkbezoekers in Nederland is in de loop van de tijd ook de aanwas van deelnemers aan katholieke charismatische gebedsgroepen afgenomen. Tieners en jongeren vormden nieuwe eigen manieren van communicatie en samenkomen als christenen. Naast bovengenoemde 'klassieke katholieke charismatische gebedsgroepen' ontstonden in de jaren negentig ook kleine gebedsgroepen van Biddende Moeders en Biddende Vaders, een internationale beweging waarvan de stichters ook hun wortels hebben in charismatische vernieuwing.

Hoe de deelnemers aan deze groepen met elkaar meeleven, bidden, Bijbellezen, zingen, zich laten leiden door de Geest en open staat voor charisma's, dat verschilt heel sterk per groep. Opvallend is wel vaak hun jarenlange trouwe deelname en verbondenheid met elkaar. Zo vierde bijvoorbeeld de oecumenische Gebedsgroep Sint Bernard te Bussum haar 40-jarig bestaan in 2015 en gebedsgroep Water-ringen in 2023. 

Het aantal deelnemers per bijeenkomst varieert van minder dan vijf tot enkele groepen die rond de twintig deelnemers hebben.

Zie hier info over groepen in de verschillende bisdommen en klik hier voor aanvullende informatie over groepen in Nederland.

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter