CHARIS

 
 

Paus Franciscus 4-11-2023 over roeping van CHARIS

CHARIS is geroepen om alle charismatische gemeenschappen samen te vergezellen en te begeleiden op de weg die voor hen ligt. CHARIS is in zekere zin een ‘venster’ op de grote en gevarieerde wereld van de katholieke charismatische vernieuwing. Degenen die bij het werk betrokken zijn, hebben een buitengewone kans om uit dit raam te kijken, in de verte te kijken, voorbij lokale ervaringen, en de rijke gaven te waarderen die de Heilige Geest schenkt in culturele, sociale en kerkelijke contexten die heel anders zijn dan de hunne. Mede dankzij het onderscheidingsvermogen en het delen van deze veelheid aan ervaringen en kennis kan CHARIS zijn dienst bewijzen, door individuele groepen te helpen uit een bepaalde beperktheid van visie te komen en hen een bredere charismatische en kerkelijke reikwijdte te geven.

Meer ‘Leven in de Geest-seminars’

Eén doel dat u voorstelt en dat ik zelf heb aangemoedigd, is: meer “Life in the Spirit Seminars” geven op alle plaatsen en voor iedereen, vorming tot leven in de Geest. Dit zijn werkelijk kerygmatische gelegenheden, kansen voor de ‘eerste verkondiging’ van het evangelie. Ze maken het mogelijk dat mensen de levende Jezus ontmoeten, in zijn Woord en zijn Geest, en tegelijkertijd zijn Kerk ervaren als een gastvrije omgeving, een plaats van genade, verzoening en wedergeboorte. (…) zelfs kleine parochiegroepen en lokale leiders kunnen deze vorming organiseren en presenteren aan mensen in hun omgeving.

Charisma’s bevorderen, de Heilige Geest volgen

Charisma’s bevorderen, niet controleren. En om dit te laten gebeuren, charisma’s te bevorderen, moeten we degene volgen die de Leraar is in het bevorderen van charisma’s: de Heilige Geest. (…) Hij is de Leraar die ons leert hoe we charisma’s kunnen bevorderen. Dit is vooral het geval voor charisma’s die dienen voor evangelisatie en missionaire activiteiten, gericht op degenen die Christus nog niet kennen.

Groei in persoonlijke bekering

Het mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat als iemand eenmaal de doop in de Geest heeft ontvangen, hij of zij al volledig christen is. Het pad naar heiligheid impliceert altijd groei in persoonlijke bekering en in de genereuze gift van zichzelf, een gift aan Christus en aan anderen, en niet louter in een gevoel van geestelijke troost.

Verleiding macht en invloed

Mensen die grondig vernieuwing ervaren, weten hoe ze moeten glimlachen. Ze weten hoe ze moeten glimlachen. En deze glimlach zal je helpen op je hoede te blijven voor de verleiding om macht en invloed uit te oefenen, of om competitief of aanmatigend te zijn. De echte taak is om te dienen. Het is een goed idee om ruimte te laten voor nieuwe generaties leiders en voortdurend bezig te zijn met het opleiden van jonge mensen, onder wie toekomstige leiders zullen zijn.

Dit zijn kernfragmenten uit zijn toespraak op 4 november 2023 aan het einde van een driedaagse meeting van CHARIS in Rome. De tekst hele toespraak in het Engels, het Spaans of Italiaans op de website van het Vaticaan de videoregistratie met Engelse vertaling (of kies Spaans, Italiaans). De eerste 43 minuten spreekt kardinaal Cantalamessa! Over de drie belangrijkste doelstellingen van serviceorganisatie CHARIS belicht hij hoe de doop in de Geest ervaren kan worden, hoe de dienst aan de armen inspiratie krijgt van dom Helder Camara en kardinaal Suenens met hun boek Charismatische Vernieuwing
en sociale bewogenheid
 (in Nederlands te koop) en over het oecumenische begin van katholieke charismatische vernieuwing. 

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter