KCV

 

Printversie van de artikelenserie 'Zeven gaven van de Heilige Geest'
Vgl. Jesaja 11. Beschreven door Edgard Peeters

Charisma's
Vgl. Romeinen 12 en 1 Ko­rin­tiërs 12-14

Vrucht van de Geest
Vgl. Galaten 5,22-23
 

Gaven van de Geest

De Catechismus van de Katholieke Kerk* gebruikt de uitdrukking 'gaven van de Geest' niet voor charisma's maar voor: 

Gave van godsvrucht
Gave van kennis
Gave van sterkte
Gave van raad
Gaven van inzicht
Gave van wijsheid

De Bijbeltekst die deze meervoudige gave van de Geest noemt, Jesaja 11,1-3, telt zes gaven. De zesde gave (eerbied voor de HEER) noemt Jesaja tweemaal. De Griekse vertaling vertaalt deze gave op twee verschillende manieren: vroomheid en ontzag voor God. De Latijnse vertaling volgde hierin de Griekse vertaling. Zo ontstond het getal zeven en ging men spreken over 'de zeven gaven van de heilige Geest' en 'de zevenvoudige gave van de Geest'.

Vormsel

Als de bisschop iemand het sacrament van het vormsel toedient, dan bidt hij - samen met de aanwezige gelovigen - dat de vormeling mag ontvangen de Geest van 'wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor uw naam'. Deze gaven zijn voor ieder die het vormsel ontvangt hetzelfde. In het officiële liturgieboek voor de toediening van het sacrament van het vormsel worden bij de voorbeden ook het geloof, de hoop en de liefde gaven van Gods heilige Geest genoemd.

Waar het op aankomt is dat je als gelovige de Heilige Geest werkelijk in je hart ontvangt en in alle facetten van je leven toelaat.  

*CKK nr. 1830, 1831 en 1845; vgl. Jesaja 11,1-3, naar de Griekse vertaling. 'De zeven gaven van de heilige Geest, die aan de christenen worden verleend'

Over verschil tussen chaisma's, gaven en vrucht van de Geest.

Meer over charisma's

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter