De KCV

Naar deze gebedsgroep?
Lees verder >>
Op ons full-colour tijdschrift
Lees verder >>
Steun ons met gebed en giften
Lees verder >>
 

Charisma's


Vrucht van de Geest


de zeven gaven van de geest

 

Gaven van de Geest

De Catechismus van de Katholieke Kerk gebruikt de uitdrukking gaven van de Geest. 'De zeven gaven van de heilige Geest, die aan de christenen worden verleend': wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God (CKK nr. 1830, 1831 en 1845; vgl. Jesaja 11,1-3, naar de Griekse vertaling).

Als de bisschop iemand het sacrament van het vormsel toedient, dan bidt hij - samen met de aanwezige gelovigen - dat de vormeling mag ontvangen de Geest van 'wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor uw naam'. Deze gaven zijn voor ieder die het vormsel ontvangt hetzelfde.

De Bijbeltekst die deze meervoudige gave van de Geest noemt, telt zes gaven. De zesde gave (eerbied voor de HEER) noemt Jesaja tweemaal. De Griekse vertaling vertaalt deze gave op twee verschillende manieren: vroomheid en ontzag voor God. De Latijnse vertaling volgde hierin de Griekse vertaling. Zo ontstond het getal zeven en ging men spreken over 'de zeven gaven van de heilige Geest' en 'de zevenvoudige gave van de Geest'.

In het officiële liturgieboek voor de toediening van het sacrament van het vormsel worden bij de voorbeden ook het geloof, de hoop en de liefde gaven van Gods heilige Geest genoemd.

Waar het op aankomt is dat je als gelovige de Heilige Geest werkelijk in je hart ontvangt en in alle facetten van je leven toelaat: dat je gedoopt wordt in de Geest. Daar gaat het bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing vooral om.  

Zie ook Charisma's

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter