Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Prof. Jozef WISSINK en de charismatische vernieuwing
Interview naar aanleiding van charismatische retraite januari 2014
 

PASTORAAL WERKERS OVER DE DREMPEL

Kees Slijkerman

De charismatische vernieuwing komt uitgebreid aan de orde in VPWinfo.nl, het kwartaalblad van een beroepsvereniging van rooms-katholieke werkers in het pastoraat.

Eerst komt pastoraal werker Piet Timmermans aan het woord. Hij vertelt in een persoonlijk verhaal over de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Vervolgens bespreekt prof. Fred van Iersel (foto) 'de schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en Katholieke vernieuwingsbewegingen'.

Generatieprobleem?

Ina van de Bunt-Koster is sinds januari 2014 tijdelijk voorzitter van de Organisatie - VPW Nederland. Ze beschrijft de door Van Iersel genoemde kortsluiting als een generatieprobleem en heeft het over 'twintigers en dertigers die mij schijnbaar moeiteloos vertellen dat ze Jezus in hun hart hebben ontvangen en hiermee de boer op gaan, want ze kunnen zich niet voorstellen dat andere jongeren deze ervaring zouden willen missen. Een vorm van geloofsbelijdenis die bij velen van onze beroepsgroep van pastoraal werkenden niet direct met open armen wordt ontvangen. Ik hoor dan hoe ze worden weggezet met: "Zij worden niet gehinderd door kennis van de geschiedenis en de traditie" of "Ze zijn naïef". Echter, doen we hiermee deze nieuwe generatie van gelovigen niet tekort? Een bepaalde eenvoud die spreekt uit hun geloofsbelijdenis is de generatie van de babyboomers meestal niet (meer) vertrouwd. En naïef? Vele van deze jongeren hebben een goede opleiding of studeren.' Aldus Ina van de Bunt-Koster in haar voorwoord.

Over die drempel

De redactie schrijft bij de inhoud: 'Het aantal betrokken gelovigen in onze parochies neemt af. Bij charismatisch getinte groepen nemen aantallen juist toe. Met name jonge mensen lijken zich hierdoor aangesproken te weten. Aan de ene kant kun je onder de indruk raken van het enthousiasme, de persoonlijke betrokkenheid en vaak ook de gastvrijheid van charismatische groepen. Aan de andere kant is er ook een drempel voelbaar. In dit nummer van VPWinfo wagen we het om over die drempel heen te stappen en verschillende pastores te vragen om te schrijven over hun ervaringen met charismatische groepen.'

Debatten

Prof. dr. Fred van Iersel gaat dieper in op de kortsluiting tussen zielzorg en vernieuwingsbewegingen. De titel boven zijn artikel is 'Charismatische vernieuwing daagt parochie-pastoraat uit!' Hij schrijft: 'In het Nederlands katholicisme is het geloof een gespreksonderwerp, een thema. Men spreekt er vaak over, niet zozeer er vanuit.' In de katholieke vernieuwingsbewegingen wordt juist wel vanuit geloof gesproken. Pastorale beroepskrachten zijn volgens Van Iersel veelal goed in reflectie, dialoog en debat. Hun debatten gaan over liturgie, de leek, de celibaatsverplichting voor priesters, Jezus en de theologie. 'Maar', zo voegt Van Iersel daaraan toe, 'aan deze cultuur van reflectie, debat en onderzoek kleven ook nadelen. Debatten zijn (…) van buitenaf uitdrukking van verdeeldheid en onzekerheid. Die vormen een slecht uitgangspunt voor identificatie en voor de wens erbij te horen. Op een intern verdeelde politieke partij stemt niemand, van een intern verdeelde kerk willen mensen geen lid worden als ze het al niet zijn; en uiteindelijk blijven ook de in de kerk geboren leden weg als conflicten zich voortslepen.'

Debat en discussie zijn volgens Van Iersel ook een lastig vertrekpunt voor deelname aan een geloofsgemeenschap. 'Want wat betekent het vandaag de dag om het katholiek zijn tot je identiteit te rekenen? Wat betekent het te socialiseren binnen een intern verdeelde geloofsgemeenschap: waar kun je ingroeien in de christelijke traditie? Waar kunnen mensen leren bidden? En hoe moet je kiezen waaraan je wel en niet participeert als alles ter discussie staat?

Wat geloven is

Extra interessant vond ik zijn artikel waar hij beschrijft 'wat geloven ook al weer is'. Kort samengevat is het geloof een geschenk van God - evenals de hoop en de liefde - en kent de geloofsact drie aspecten:

1. vertrouwen stellen in God;

2. God op zijn Woord geloven en

3. in geloof zich naar God toewenden.

Goed pastoraat houdt niet op bij het waarnemen van het vertrouwen stellen in God. 'De geloofsverdieping in de zin van Schriftlezing en oriëntatie op Christus kan gestimuleerd worden, evenals de weg van de persoonlijke heiliging.' En dan houdt Van Iersel de pastorale beroepskrachten voor: 'Men kan zich afvragen of in de diverse vormen van pastoraat en geestelijke verzorging de geloofsverdieping en de heiliging voldoende aandacht krijgen'.

VPWinfo.nl 2013/4, 24 pagina's, is te bestellen bij VPW Nederland, Palestrinastraat 1b, 3533 EH Utrecht of via secretaris@vpwinfo.nl. De kosten zijn de verzendkosten, wat neerkomt op 2 euro per nummer.Het hele nummer is ook gratis te lezen op www.vpwinfo.nl.

Een uitgebreide versie van het artikel van prof. Van Iersel staat als 0380 op www.stucom.nl

Ina van de Bunt-Koster is diocesaan diaconaal werker in Aartsbisdom Utrecht.

Prof. dr. Fred van Iersel is diaken. Hij is ook hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg en verzorgde in 2011 samen met Kees Slijkerman de eindredactie van het boek Kleine geloofsgroepen (zie 0381 en 0349 op www.stucom.nl).

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-2

Dit is document a4057 op www.kcv-net.nl  

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter