Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon Parabel van de Barmhartige Samaritaan

WAT ZIEN WE OP DEZE ICOON?

Deze icoon laat Jezus’ antwoord zien op de vraag: Wie is mijn naaste? (Lucas 10,29) De Wetgeleerde die deze vraag stelde, had eerst gevraagd wat hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. Het antwoord daarop vonden hij en Jezus in de Wet: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.*

Iemands naaste worden

Als de Wetgeleerde dan vraagt: En wie is dan mijn naaste?, vertelt Jezus over een man die half dood door rovers is achtergelaten. Een priester en een leviet lopen in een boog om hem heen, maar een Samaritaan heeft medelijden. Hij verbindt de wonden van de man en brengt hem op zijn eigen rijdier naar de herberg. Jezus vraagt de geleerde daarop: Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’

Herberg, bron en kloek

Jezus vervult de Wet** en staat als deze Samaritaan afgebeeld. Bij de gewonde man staat Adam geschreven, de gehele gewonde mensheid komt hierin terug. Voor de herberg staat een bron, in de vorm van een kruis, geschilderd en de waard wuift al in de verte. De Samaritaan vergoedt hem alles wat hij nodig heeft om voor de man te zorgen, zoals Jezus met zijn leven de prijs heeft betaald om ons het eeuwige leven te schenken. Achter Jezus zien we kuikens verzameld onder moeders vleugels als verwijzing naar zijn bezorgdheid over Jeruzalem (Matteüs 23,37).

Angelique Hüsstege

GEBED

Heer,

U bent de vervulling van de Wet,

de barmhartige Liefde zelf.

Zend ons uw Geest

om door, met en in U

te houden van God en van onze naasten.

Houd uw liefde in ons altijd warm,

zoals een kloek haar kuikens warm houdt.***

Amen.

*Leviticus 19,18.34; Deuteronomium 6,4; 10,19; 24,17-18; 27,19

**Matteüs 5,17

***Psalm 57,2

Icoon gemaakt door Geert Hüsstege voor het Jubeljaar 2025 met het thema Pelgrims van hoop.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2023-3

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter