Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Alles over de vorming
Tot leven in de Geest
 

IN EEN VLINDER VERANDEREN, GAAN LEVEN IN DE GEEST

Een vorming tot leven in de Geest bestaat doorgaans uit ongeveer acht avonden, verspreid over zeven weken. Met op elk van die avonden getuigenis, gebed, gesprek en een inleiding. Het doel is dat de deelnemers komen tot nieuwe leven in de Heilige Geest. Een deelneemster vertelt.

Mijn man Jos en ik hebben samen deze cursus gevolgd in Uithoorn. Het was een leuke en leerzame periode. Iedere week kwam een ander onderwerp voorbij, waar we in deelgroepen over hebben gesproken.

Draai maken

Jezus steeds meer een plaats laten innemen in ons leven, daar ging het om. We hebben ernaartoe gewerkt om een draai te maken in ons leven, zoals een kind een spildraai maakt voor de bevalling. Die beeldspraak werd in een van de inleidingen gebruikt: in de baarmoeder moet het kind eerst draaien, voordat het geboren kan worden.

Wat ik heel mooi vond, was de hernieuwing van mijn vormsel, waarbij gebeden werd dat de genadewerking van de Heilige Geest in mijn leven verder vorm krijgt.

Ondersteunende beelden

Marlies van der LelijMarlies van der Lelij

Bijzonder vonden wij het dat pastoor Marco van deze parochie er iedere avond bij was. Daardoor was het heel natuurlijk om als groep met hem de speciale avonden te vieren.

Marlies van der Lelij heeft deze avonden georganiseerd en er mooie ondersteunende beelden bij gezocht. Op de laatste avond kwam heel goed naar voren hoe je door de werking van de Heilige Geest in je leven eigenlijk verandert van een rups in een vlinder.

Annemiek den Boer

Info: Marlies van der Lelij, tel. 0297-567.848, cees_marlies@hotmail.com

Ondersteunende beelden vorming tot leven in de GeestOndersteunende beelden bij de gesproken uitleg.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-4 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter