KCV

 
 

1988 Verklaring van de Bisschoppenconferentie

In 1988 publiceerde de Bisschoppenconferentie van Nederland de 'Bisschoppelijke verklaring over de rooms-katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland'.

Ze schreven: 'Steeds vaker komen christenen in aanraking met een, althans voor de rooms-katholieke kerk, nieuw verschijnsel dat aangeduid wordt met de term Charismatische Vernieuwing of Charismatische Beweging. Wij achten de tijd gekomen als Nederlandse bisschoppen onze eerste gedachten hierover te formuleren. Middels deze verklaring willen wij de geloofsgemeenschap aanmoedigen om, samen met ons, kennis te nemen van de Charismatische Vernieuwing.'

INHOUD
Wat is Charismatische Vernieuwing?
De charismata in de H. Schrift
De plaats van de Charismatische Vernieuwing binnen de meer recente christelijke traditie
Een wereldwijd proces
De Charismatische Vernieuwing in West-Europa
De Charismatische Vernieuwing in Nederland
Wat zijn gebedsgroepen?
Enkele bijzondere kenmerken van de Charismatische Vernieuwing:
Persoonlijke omgang met de verrezen Heer
De H. Schrift
Getuigen van de Geest
Persoonlijk en spontaan gebed
Dienst der genezing
Gemeenschap van liefde
Bedoeling
Fundament
Charismata en heilszekerheid
Charismata en uitverkiezing
Charismata en dienst
Charismata en leer
Oecumenische betekenis
Tot besluit
Informatie-adressen (1988)
Literatuurlijst

Hier treft u de hele brief.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter