Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

TERUGBLIK OP VEERTIGDAGENTIJD

Matteüs 28,1-10

U hoeft niet bang te zijn (Matteüs 28,5).

Een hevige aardbeving liet de aarde schudden. Een engel, onaards in overdonderende kracht, maakte dat geharde Romeinse soldaten flauwvielen van angst. Soms treedt God op en zijn wij bang, bang voor zijn macht, bang voor de opschudding die Hij veroorzaakt, of bang omdat we zijn handelwijze gewoon niet begrijpen. De verrijzenis was zo’n soort gebeurtenis. Maar wat zegt de engel? “U hoeft niet bang te zijn” (Matteüs 28,5). Jezus zei het ook: “Wees niet bang” (28,10). God is altijd uit op het goede voor ons. En zo zegt Hij ook tegen u: Wees niet bang!

De afgelopen veertig dagen hebt u gezocht naar een diepere band met de Heer. U hebt waarschijnlijk meer gebeden, gevast of u hebt u bepaalde zaken ontzegd met het doel om u dichter bij Hem te brengen. De waarheid is dat als u dichter naar Hem toe gaat, u er zeker van kunt zijn dat Hij ook dichter bij u komt. En daarom, als God deze Veertigdagentijd iets in uw leven gedaan heeft: wees niet bang! Als Hij tegen u gesproken heeft of u hartkloppingen heeft bezorgd over een of andere passage in de Bijbel die u gelezen hebt of over een lied dat u hebt gezongen of een preek die u gehoord hebt: u hoeft niet bang te zijn.

Misschien heeft Hij oude kwetsuren of zondige patronen naar boven gebracht. Misschien heeft Hij iemand aangewezen die u moet vergeven of om vergeving moet vragen. Wees niet bang! Als de heilige Geest u in een nieuwe richting heeft gewenkt, van een nieuwe dienst of activiteit of weg van een oude: wees niet bang. Misschien verlangt u naar meer van Jezus, maar hebt u weinig zin om uw veilige omgeving te verlaten. Of u aarzelt misschien omdat u niet weet waar het u zal brengen. Wees niet bang! Sluit u aan bij Jezus door uit het graf te stappen in de dageraad van een nieuwe dag!

Benader Hem. Omarm Hem. Geef uw ideeën en plannen aan Hem over. Maar wees niet bang! Kom tot Hem zodat u nieuw leven kunt hebben. Hij is op dit moment dichtbij, en wanneer u naar Hem toe gaat, zal Hij u onderweg tegemoet komen, net zoals Hij Maria Magdalena tegemoet kwam. Wat een blijdschap om aan vast te houden wanneer u de verrijzenis van onze Heer viert! U hoeft nergens bang voor te zijn!

“Jezus, in uw aanwezigheid werp ik alle angst af. Neem mijn hand, Heer, en leid me binnen in de blijdschap van een nieuw leven.”

Exodus 14,15 — 15,1

Romeinen 6,3-11

Psalm 118,1-2+16-17+22-23

Uit: Het Woord Onder Ons - 2014 - 19 april, Stille Zaterdag

a4060 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter