Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

BID- EN WERKCONGRES HOOP21 TE DALFSEN

In Bouwen aan de Nieuwe Aarde van januari 2004 stond een uitnodiging aan de katholieken van Nederland om aan het congres HOOP21 deel te nemen. Dit congres werd van 11 tot 13 maart 2004 georganiseerd door de Evangelische Alliantie. HOOP21 stond open voor ieder die zich actief wil inzetten om de hoop van het evangelie gestalte te geven voor de hele mens en de hele samenleving.

Hoe kunnen evangelische christenen gezamenlijk vorm geven aan de toekomst van hun land en directe omgeving? Omdat ons jaarthema is 'Opdat de wereld gelove' leek het mij heel zinnig om aan dit congres deel te nemen. En ook wilde ik dolgraag weer eens in het ons zo vertrouwde Dalfsen een paar dagen vertoeven. Ik dacht daar ook van katholieke zijde veel bekenden aan te treffen. Maar dat viel tegen! Totaal zijn er maar zes of zeven katholieken geweest en ik kende er maar één! Jammer, want het waren een paar vermoeiende, maar mooie dagen, die ik graag gedeeld had met andere katholieken.

NETWERK

Er werd mij gevraagd aan welk netwerk ik wilde meedoen. Nou, daar wist ik totaal niets van! Het bleek dat er elf netwerken aanwezig waren, op alle gebieden van de samenleving: educatie en onderwijs, gezondheidszorg, leiderschapsontwikkeling, politiek en samenleving, stadszending, vrouwenbeweging etc. Omdat er ook een netwerk van gebed bij was heb ik daar, als herder van een gebedsgroep, met vreugde aan deelgenomen. Dat was tenminste bekend terrein.

Onze groep bestond uit elf personen, met als leider Robbert Jan Perk, dominee te Nijverdal. Twee dagen lang hebben wij met elkaar gekeken hoe wij konden evangeliseren, om te beginnen in je onmiddellijke omgeving, in je eigen parochie (gemeente) vandaar naar de stad en dan naar het land en Europa. Twee dagen lang ook werd er vurig voor dit voornemen gebeden en wij waren echt broers en zussen in de Heer. Prachtig.

Ook waren er plenaire lofprijzingen met aansluitend bijbeluitleg door Noor van Haaften. Erg mooi. De Engelse spreker Michael Schluter sprak over het feit dat onze godsdienst relaties met zich meebrengt: relaties met God en relaties met elkaar. En wat de consequenties daarvan zijn bij het leven als christen. Een zeer enthousiaste Jeff Fountain hield ons een hoopvol Europa voor. Hij sprak ook op 8 mei in Den Bosch (foto).

WEER BIJ ELKAAR

Onze groep zal over een aantal weken weer bij elkaar komen om te bekijken wat er van onze plannen is verwezenlijkt en hoe we verder kunnen. Dat is heel goed, vind ik, want het noopt je om ook werkelijk te doen wat je je voorgenomen hebt. Ik had me voorgenomen om de bewoners van de bejaardenflats in mijn omgeving uit te nodigen voor een bezinningsmiddag, en dat heb ik ook gedaan.

Het mooie van deze dagen is voor mij dat ik me geen moment een 'andersdenkende' heb gevoeld! Wij waren één in de Heer en het was goed om als broers en zussen met elkaar om te gaan.

Maria Rombouts

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2004-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter