Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

wat staat er nog meer
In deze editie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

WAT MENSEN IN STILLE EMMAUSDAGEN ERVAREN

In elke editie van dit tijdschrift staan stille retraites aangekondigd. Wat ervaren deelnemers in zo'n retraite?

In Emmausdagen onder leiding van Karel en Tiny Pouwels is er voor ieder dagelijks een begeleidend gesprek met een team van twee personen, waarin Bijbelteksten worden aangereikt die aansluiten bij waar de deelnemers op dat moment mee bezig zijn. Met die teksten gaan ze dan weer de stilte in. Er is ook dagelijks een eucharistieviering, een lezing en met alle deelnemers samen bidden rond het Woord.

Thuiskomen

Boukje schrijft: 'Deze retraite was voor mij thuiskomen, in de rust, dichter bij mijzelf en bij God.'

Iemand anders: 'Zo mooi en goed om alles neer te leggen in het gesprek met het team. Dat ontving het met geduld en liefde. Zo kon mijn hart vrij worden en Jezus liefhebben.'

Veel deelnemers vieren in zo 'n retraite ook het sacrament van boete en verzoening in een persoonlijk biechtgesprek met een priester. Dick rijmt:

'De strijd is gestreden, mijn zonden beleden. Ikzelf ben ontleed, met nieuw leven bekleed.'

Moeilijk, die stilte?

Vinden de deelnemers het niet moeilijk om drie of zes dagen stil te zijn?Sonja schrijft: 'Wat een strijd om in de stilte te gaan, maar wat heeft God laten zien dat de Bijbelteksten liefdesbrieven zijn voor mijn ziel. Ik leed aan geestelijke armoede, 'bloedarmoede'. De retraite heeft mij veel voeding gegeven, nu weet ik waar ik moet zijn. Heel eenvoudig: lezen in de Bijbel. Door zijn Heilige Geest leidt God mij naar de weg, de waarheid en het echte leven.'

Ook Ben heeft de stilte nodig om Gods stem te horen: 'De hectiek van het leven staat voor een moment even stil. Even tijd aan God teruggeven. Zijn stem horen is wat ik wil.

Nu is er de ruimte en hoor ik zijn stem. Geen lawaai verdooft mijn oren. Eindelijk heb ik contact met Hem en kan ik zijn woorden horen.'

Zeeën van stilte

'Door de zeeën van stille tijd en de aangereikte Bijbelverzen heb ik diepe ontmoetingen met mijn Vader gehad,' schrijft Linda. 'Hij heeft mij opnieuw verteld hoeveel Hij van mij houdt. Daar kan ik verder mee, want als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn.'

EMMAUSDAGEN LEREN EN DOORGEVEN

Karel en Tiny Pouwels hebben deze manier van retraites geven geleerd van de karmeliet pater Carlos Noyen in België. Op hun beurt hebben ze het weer doorgegeven aan protestantse deelnemers, die na verloop van tijd een protestantse variant zijn begonnen: Kleopasdagen. (www.kleopasdagen.nl).

Mijn eerste retraite

Aan de Emmausdagen nemen mensen deel van verschillende kerkelijke achtergronden. 'De oecumenische geest was voelbaar aanwezig,' schrijft Henk. En iemand anders: 'Verlangend naar een woord van God ben ik op weg gegaan. Mijn eerste retraite. Heel mooi om als protestant de wereld van katholieke geloofsbeleving te mogen ervaren.

Mijn verlangen was dat als ik tot U zou naderen, U tot mij zou naderen. Ik heb zoveel genade en liefde mogen ontvangen, van U en de mensen hier. U heeft meer gegeven dan ik durfde vragen. Met een hart vol vreugde en dankbaarheid ga ik naar huis. Ik trek verder

met uw licht en liefde in mijn hart. Dank U, Heer.'

Wilt u anderen attenderen op de mogelijkheid deel te nemen aan Emmausdagen, laat hen gerust dit artikeltje lezen.

Meer: in de agenda en op www.emmaus-retraite.nl

K.S.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-1

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter