Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat er nog meer in deze editie staat
Dromen en het werk van de Heilige Geest

Neem ook een abonnement
Voor nog veel meer inspiratie en en info
 

JONGE PROFESSIONALS IN DE MISSIONAIRE PAROCHIE

Carolien Hoogenboom was bij de conferentie Missionaire Parochie verantwoordelijk voor het meenemen van de jongeren in het gedachtegoed van Als God renoveert. Kees Slijkerman vroeg naar haar bevindingen.

Ik heb de indruk dat de jongeren al leven in de fase dat de oude parochiestructuur niet meer bestaat en dat ze nauwelijks de koppeling maken tussen de plek waar ze wonen en de roeping om je in te zetten in de parochie waar je territoriaal bij hoort. En ik denk dat we als parochies ook helemaal niet goed met de feitelijke situatie van de jongeren om weten te gaan. Hoe zie jij dat?

Carolien: Ik snap je gedachtegoed en het is ook zeker zo dat jongeren niet zo vast zitten aan een plek en wat makkelijker ergens anders hun geloofsverdieping zoeken. Toch zijn er zeker wel jongeren die in de eigen parochie iets willen betekenen en het daar graag zouden zien bloeien. Qua afstand is de eigen parochie toch nog steeds het dichtst bij. Dat maakt het wel fijn als er daar iets bloeit.

In hoeverre konden jongeren meegaan in het gedachtegoed van 'Als God renoveert, De Missionaire Parochie'?

Voor de conferentie 'De Missionaire Parochie' had ik de dierbare taak om young professionals* mee te nemen in het gedachtegoed. Het is een doelgroep die zich wat meer aan het settelen is en zich committeert aan een parochie. Een groep, waarvoor er qua geloofsverdieping weinig aanbod is.

Het duurde even voordat de achterban van de conferentie in beweging kwam en er young professionals de weg naar de bijeenkomsten vonden. Het plan werd bijgeschaafd. Van een landelijke aanpak gingen we naar een meer regionale aanpak. Avonden, waarbij er ruimte was voor de pijn van young professionals ten opzichte van de parochie om vervolgens open te staan voor nieuwe dromen. In totaal zijn ongeveer 60 à 70 verschillende jongeren bij de bijeenkomsten geweest.

Pijn

Hoewel jongeren en young professionals hun weg wel vinden in het geloof en naar geloofsverdieping, is er toch ook veel pijn. Juist in de parochie, zo dicht bij huis, zou je die geloofsverdieping en leeftijdsgenoten willen vinden. De pijn dat er geen goed geloofsaanbod was, geen ondersteuning als je iets wilt opzetten, geen steun als je je inzet voor de catechese en een gebrek aan gemeenschap en gastvrijheid. Er is weinig omgekeken naar deze doelgroep. Het is goed om deze pijn en zorgen te delen, omdat juist daarin ook de motivatie werd gevonden om daar verandering in te brengen en te dromen van wat de parochie zou kunnen zijn.

Nieuwe initiatieven

Het verwoorden van welke droom je hebt voor de kerkgemeenschap heeft al vruchten voortgebracht. Er werden nieuwe initiatieven gedeeld over Alpha-cursussen die young professionals opzetten, een koor dat ze startten, een huiskring of de ankerzondag**. Tips en tricks werden uitgewisseld en men kreeg weer hoop.

Jongeren gaan aan de slag met kleine geloofskringen, een welkomstteam en ze bellen hun pastoor om deel te nemen aan het senior leadership team***. Ze nemen initiatieven voor aanbidding in de parochie of betere muziek. Ook de young professionals hebben veel hoop ontvangen in aanloop naar en tijdens de conferentie.

Ruimte krijgen en gevraagd worden

Niet alle young professionals zijn mee. Ze moeten wel gevráágd worden om hun mening en bijdrage te geven. Gaan de young professionals de parochies vernieuwen? Nee, want dat gebeurt samen met anderen, maar daarin moeten de young professionals ruimte krijgen.

Geloven de young professionals in parochievernieuwing? Dat denk ik wel, met name de young professionals uit de nieuwe bewegingen, zoals die bijvoorbeeld uit charismatische vernieuwing ontstaan zijn. Zij hebben in de beweging ervaren dat het kan en ze willen dat in de parochie.

Zo begon het bij fr. James Mallon ook. Tijdens een Cursillo-weekend voor jongeren is hij tot geloof gekomen en hij wilde die ervaring ook in de parochie beleven.

Caroline Hoogenboom

en Kees Slijkerman

*Young professionals: jongeren tussen de 20 en 35 jaar die bezig zijn met de eerste stappen in hun beroeps carrière.

**Ankerzondag: Op de ankerzondag komt de geloofsgemeenschap bij elkaar rond de Eucharistie, aangevuld met een programma van geloofsverdieping in verschillende leeftijdsgroepen en een moment van ontmoeting met een maaltijd.

***Een senior leadership team is een evenwichtig team rondom de priester, waarin de priester aangevuld wordt door verschillende persoonlijkheden en vandaaruit de parochie leidt. Zie ook Nieuwe Aarde 2022-2 pag. 5.

Meer: www.jongkcv.nl  en www.missionaireparochie.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter