Doneren

 
 

Volledig fiscaal aftrekbare periodieke schenking vastleggen

Met een periodieke schenking via dit formulier kunt u de KCV structureel steunen. Onder een aantal voorwaarden is deze schenking volledig fiscaal aftrekbaar, namelijk als

-       het gaat om een vast bedrag per jaar,

-       voor een termijn van minimaal 5 jaar,

-       schriftelijk vastgelegd.

Sinds 1 januari 2014 hoeft deze periodieke schenking niet meer vastgelegd te worden middels een notariële akte.

Het voordeel voor u is dat deze gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Voor de KCV is het voordeel dat we voor langere tijd kunnen rekenen op uw steun voor onze projecten en medewerkers.

Met dit schenkingsformulier kunt u dit heel eenvoudig regelen en regelt u ook hoeveel jaar u die schenking door laat lopen. U kunt dit schenkingformulier (pdf-bestand) downloaden, printen (2 exemplaren), invullen en opsturen. Met daarbij een kopie van uw geldig legitimatiebewijs [en indien u gehuwd bent of een geregistreerd partner hebt, ook van uw echtgeno(o)t(e) of uw geregistreerd partner]. Opsturen naar: Stg. Katholieke Charismatische Vernieuwing, Prins Karelstraat 100, 5701 VM  Helmond.

Ook op het formulier zelf staat wat u moet doen.

Stappenplan

Eerst meer erover lezen? Zie dan hier wat de belastingdienst erover schrijft. In het stappenplan dat de belastingdienst beschrijft leest u wat u, ‘de schenker’, en de Stichting KCV moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

– De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.
– De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de Stichting KCV  en stuurt beide exemplaren naar de Stichting KCV.
– De Stichting KCV vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
– De Stichting KCV stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

Als u uw eigen exemplaar bewaart, dan kunt u dat tonen als de belastingdienst daarom vraagt.

Als u hierover vragen hebt kunt u ons dienstencentrum bellen bellen (tel. 0492-554644) of mailen via www.kcv-net.nl/contact.

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter