Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID - icoon

werken-van-barmhartigheid-icoonDeze icoon verbeeldt de werken van barmhartigheid. Boven in de icoon staat Christus, met als verwijzing: 'Wie Mij ziet, ziet de Vader' (Johannes 14,9). Maria wordt omringd door alle noodlijdenden, die zich vol vreugde tot haar en haar Kind richten. Boven links staat een bevrijde gevangene; hij toont de Moeder Gods zijn geslaakte boeien. Onder hem biedt de hongerige en dorstige water en brood aan en de naakte man een kleed. Helemaal links onderaan zien we een zwangere vrouw en een meisje dat voorleest uit een boek, symbool voor onderwijs. Ter rechterzijde bovenin biedt een man ontheemden een thuis aan en naast hem een vrouw verband en olie voor zieken en gewonden. Daaronder heeft een man zijn gereedschap in de aanslag en helemaal rechtsonder knielt een vrouw bij een pas gedolven graf. Ze heft haar geopende handen op naar Maria. Het jongetje heeft een rouwband om, hij bidt de wereldrozenkrans. Meer: www.porta-fidei.com, porta.fidei.secretaris@g m a i l . c o m.

Tekst: Angelique Hüsstege en redactie Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-5

Meer van Angelique Hüsstege