Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2017-2 Geest, Maria en eenheid

Beste lezers,

We leven toe naar een jubelend Pinksterfeest in Ede en in Rome. Aan het weekend waarmee de wereldwijde Katholieke Charismatische Vernieuwing vijftig jaar geleden begon, namen vijfentwintig studenten deel. Een van hen vertelt u wat zij heeft meegemaakt voordat deze groep een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest mocht ervaren. Dat lijkt op de periode voorafgaand aan Pinksteren, die we nu beleven. In het volgende nummer  meer hierover.

Enkele artikelen gaan over Maria, die vanaf het begin bij deze Vernieuwing betrokken was, evenals christenen van andere kerken. Hemel en aarde bewegen mee met de Heilige Geest die ons raad geeft en elke dag nieuwe dingen laat gebeuren. Kleine, maar zekere stapjes naar meer zichtbare eenheid onder alle christenen laat de Heer ons zetten. Verschillende artikelen illustreren dat. Bidden we samen met Maria en alle heiligen in de hemel en op aarde om een nieuw Pinksteren!

Kees Slijkerman

GETUIGENIS

4 Het weekend waarmee de Vernieuwing begon

- Annamarie Nacko Cafardi

26 De genezing van mijn dochter

- Cara van der Grient

PINKSTEREN

9 Uitnodiging tot gebed in Helmond

- Jolanda Swinkels

10 Een jubelend pinksterfeest - welkom op de Nationale Open Dag in Ede, tweede pinksterdag

- Frank Antonissen

MARIA

14 De goede wijn is Jezus

- Tiny Pouwels

16 Met Maria onder het kruis

- Johan Gierlings

17 Wat in Lourdes de meeste indruk maakte

- Leo Omlo

20 Tot Maria

- Patti Gallagher-Mansfield

GEBED

21 Oh Vader

- David Mangan

VAN DE HEILIGE GEEST

22 Gave van raad

- Edgard Peeters (deel 8)

OECUMENE pag. 8 en

24 Katholieken en evangelischen in gesprek

- Roomse-Katholieke Kerk, MissieNederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

29 Met de gelovigen van andere kerken

- Chiara Lubich

32 Miranda Klaver op onderzoeksplaats VU

- Kees Slijkerman

CELEBRATE pag. 26 en

30 Celebrate 2017 viert 50 jaar KCV

50 JAAR KCVpag. 4, 10, 30 en

8 David Wilkerson - K.S.

20 Laat mijn ijver niet verflauwen

- Kees Slijkerman

36 WETENSWAARDIGHEDEN

  36Gerlo Sogtoen nieuwe voorzitter

  37Nieuw priesterlid in Kerngroep

  37 Pleidooi voor meer catechese

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter