KCV

 

50 jaar KCV
Startpagina

18 februari 1967
Duquesne-weekend, uitstorting van de Heilige Geest op groep katholieke studenten in Pittsburgh, begin van de KCV
 

Schilderij El Greco, Pentecostés

Hieronder een bijzondere afbeelding van Pinksteren, "toevallig" vanaf de 50e verjaardag van de KCV, 18 februari 2017, in Amsterdam in de Nieuwe Kerk tentoongesteld tot en met 9 april 2017. El Greco, Pentecostés (Pinksteren), ca. 1600. Olieverf op doek, 275 x 127 cm © Photographic Archive. Museo Nacional del Prado. Madrid.

© Photographic Archive. Museo Nacional del Prado. Madrid-Pentecostés van El Greco uit 1600

De toelichting die bij de tentoonstelling gegeven werd over dit schilderij:

Pentecostés toont het moment dat de Heilige Geest in vlammen neerdaalt op Maria en de apostelen. Het schilderij is geïnspireerd door het Pinksterverhaal uit het Nieuwe Testament. De apostel rechts op het doek, die zijn ogen op de kijker richt, wordt wel gezien als El Greco zelf. Het expressionistische karakter van het werk, de kleurrijke vlakken, de ongebruikelijke verticale compositie en het onnatuurlijke licht verraden direct El Greco’s unieke handschrift. Dit krachtige werk biedt een perfect voorbeeld van zijn zeer persoonlijke latere schilderstijl.Het meesterwerk is geschilderd als onderdeel van een altaarstuk voor de kerk van het klooster Vrouwe Maria van Aragon in Madrid. Andere delen van dat altaarstuk, gewijd aan de Annunciatiede Doop van Christusde Kruisiging, en de Verrijzenis, bevinden zich ook in het Prado.

Het belang van de kunstenaar El Greco (1541–1614) El Greco staat in de kunstgeschiedenis bekend als een van de spectaculairste kunstenaars ooit. Hij maakt furore met enkele altaarstukken, maar voldeed al snel niet meer aan de verwachtingen. Waarschijnlijk was hij zijn verstand kwijtgeraakt, meende men tot ver in de negentiende eeuw. Anders waren zijn bizarre, langgerekte figuren niet te verklaren.Vanaf 1860 werd hij herontdekt. Impressionisten als Manet en Degas namen het initiatief. Picasso en Kandinsky zagen hem als een van de belangrijkste voorlopers van hun eigen baanbrekende kunst. Zo groeide El Greco in korte tijd uit tot aartsvader van de avant-garde. Het is deze combinatie van altaarstukken- schilder en wegbereider van de moderne kunst die El Greco uniek maakt in de kunstgeschiedenis.

Dit meesterwerk was een ruimhartige bruikleen van het Museo del Prado in Madrid. Een El Greco in Nederland is bijzonder. Meer

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter