Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Catechismus over de Bijbel

De Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK)* geeft aan het einde van het hoofdstuk over de Heilige Schrift deze samenvatting:

'Heel de goddelijke Schrift is slechts één boek en dit ene boek is Christus, want heel de goddelijke Schrift spreekt van Christus en heel de goddelijke Schrift wordt vervuld in Christus.

De heilige boeken bevatten het Woord van God en, wegens hun geïnspireerd karakter, zijn ze werkelijk het woord van God.

God is de auteur van de heilige Schrift, terwijl Hij zijn menselijke auteurs inspireert; Hij werkt in en door hen. Hij geeft zo de zekerheid dat hun geschriften zonder dwaling de heilzame waarheid leren.'

De interpretatie van de geïnspireerde Schriften moet vóór alles letten op hetgeen God door de auteurs voor ons heil wil openbaren. Wat van de Geest komt, wordt alleen door de werking van de Geest ten volle verstaan. 

'De kerk ontvangt en vereert de 46 boeken van het Oude en de 27 boeken van het Nieuwe Testament als geïnspireerd.'

(CKK 134 - 138) 

Meer

Catechismus van de Katholieke Kerk over 'de Heilige Schrift': zie de nummers 80-141, 289, 688, 702 en 2653-2654.

 

*De Catechismus van de Katholieke Kerk is een geactualiseerde versie van deze catechismus, die paus Johannes Paulus II in 1992 liet verschijnen en waarvan de geactualiseerde Nederlandse vertaling in 2008 verscheen.  

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter