Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Een nieuwe gemeenschap in een parochie

Het proces van vernieuwing door de Geest in parochies heeft vanaf het begin van de charismatische vernieuwing in de Katholieke Kerk de aandacht. Hoe gaan het goede in bestaande parochies en het vernieuwende van de Geest samen?

Onder de titel Parochie-advies aan de bisschop publiceerden we in 2021-4 een artikel over een parochiekerk in Stuttgart, voor mensen die zich aangetrokken voelen tot de geloofsbeleving zoals die door een proces van charismatische vernieuwing kan ontstaan. We hebben bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch gevraagd om een reactie. Hij dacht aan de Lucasgemeenschap in ’s-Hertogenbosch en aan de parochiepriesters van Gemeenschap Emmanuel in Tilburg. Pastoor Robert van Aken in Tilburg beschrijft het vernieuwingsproces dat daar nu is begonnen.

Pastoor Robert van Aken tijdens de conferentie Missionaire Parochie, maart 2022 in Breda.

Sinds juli 2021 heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch drie priesters van de gemeenschap Emmanuel benoemd in een parochie in Tilburg. De gemeenschap Emmanuel is een van de nieuwe gemeenschappen, ontstaan in de jaren zeventig, zoals veel andere nieuwe gemeenschappen in de Katholieke Kerk. Enkele priesters van deze gemeenschap zijn samen met niet-leden benoemd in hetzelfde pastoraal team. Het is een parochie met meerdere kerken en met dezelfde zorgen en kansen als vele andere parochies in Nederland. Het is mooi en bijzonder dat de bisschop deze priesters op dezelfde plaats heeft benoemd. Na een jaar gewenning is het goed om wat vragen te stellen over wat zij kunnen betekenen in de parochie en voor de lokale kerk.

Rode draad

Allereerst is er gewerkt aan het samenstellen van een nieuw (pastoraal) beleidsplan met volledige steun van het parochiebestuur, het pastoraal team en de torengroepen, dat zijn de gemeenschappen rond de zes kerkgebouwen binnen de parochie. Dit plan is online te vinden op de website van de Goede Herder Parochie. De rode draad van dit plan is enerzijds de lokale gemeenschappen met hun talenten benutten en anderzijds het opstarten van het project Divine Renovation.

 

Een boeiend en uitdagend proces met alle parochianen

 

Naar een nieuwe fase

Alle kerken hebben een profiel gekregen dat zij mogen uitwerken in de komende maanden, variërend van diaconie (het opstarten van een groot diaconaal project) tot vorming (catechese, bedevaarten en cursussen) en Divine Renovation (parochievernieuwing). Deze profielen zijn van belang om de parochianen mee te nemen naar een nieuwe fase: het gaat niet om de kerkgebouwen, maar om een hechte, hartelijke gemeenschap die gericht is op missionair kerkzijn. De periode die wij zijn ingegaan is feitelijk gezamenlijk luisteren naar de Geest, ondanks de materiele zorgen.

Uitdagend proces

Het project Divine Renovation vormt de basis om onze parochie nieuw leven in te blazen. Wij zijn aan de slag gegaan in de centrumkerk (Heilige Dionysius, of in de volksmond ’t Heike) met verschillende werkgroepen om de zondagse liturgie te vernieuwen en om een oplossing te vinden voor de sacramentenvoorbereiding. We hebben onder meer werkgroepen voor een open kerk, de Alpha-cursus en het geloofscafé*. Met veel enthousiasme zijn wij een half jaar geleden begonnen aan een welkomstteam, het oprichten van een zanggroep (praise and worship), een andere manier van preken en een catechese- programma op de zondagochtenden. Het is een boeiend, niet gemakkelijk, maar ook uitdagend proces dat wij met alle parochianen zijn begonnen.Wat is jullie droom voor jullie parochie? Conferentie Missionaire Parochie 2022.

Charismatisch karakter

De focus op de relatie met Jezus, het centraal stellen van de Alpha-cursus en de ervaring van de uitstorting van de Heilige Geest zijn verweven in de visie van Divine Renovation. Dit charismatische karakter maakt het voor ons gemakkelijker om onszelf te zijn en de parochie op te bouwen met behulp van onze eigen spiritualiteit, in het bijzonder in de centrumkerk van onze parochie.

Levensveranderende ervaring

Het is heel bijzonder om te zien dat de mensen in de verschillende missionaire werkgroepen allemaal het verlangen hebben om naar buiten te treden om Jezus kenbaar te maken. Zo hebben alle leden van deze missionaire werkgroepen een levensveranderende ervaring van de liefde van God beleefd, dat wil zeggen Jezus als hun persoonlijke Heer ontmoet en een uitstorting van de Heilige Geest. Het is hartverwarmend dat alles geleid is door de Geest: deze plaats is gezegend door het levende geloof van onze voorgangers en het vasthoudende gebed van zustercongregaties, jonge gezinnen en oudere parochianen. God zendt ons mensen op onze weg en schenkt ons aan elkaar om zijn koninkrijk op te bouwen.

Gedoopt zijn in de Geest

Vanaf november zijn we gestart met op de eerste zondag van de maand een ochtendprogramma voor alle parochianen voordat de mis begint: een parochie-ochtend met geloofsverdieping, gebed en zang voor alle leeftijdsgroepen. Het doel is om meer gemeenschap te worden en elkaar te bevestigen en te bemoedigen in het leerling van Jezus-zijn. De vreugde om te kiezen voor Jezus en het leven in de Geest staan centraal. De verschillende aspecten van het gedoopt zijn in de Geest komen hier tot uitdrukking.

Veel gebed nodig

Wij zetten onze schouders onder een mooie gemeenschap om deze nog mooier te maken. Daarvoor hebben wij vooral veel gebed nodig. Wilt u met ons meebidden voor dit hele project? Dat de Heilige Geest het onmogelijke mogelijk maakt en de harten omvormt.

Pastoor-deken Robert van Aken

*Het geloofscafé, gestart in 2020: gezelligheid met ruimte voor geloofsverdieping. Niets moet. Iedereen is van harte welkom. Programma: koffie en thee, themabespreking, pauze, gespreksgroepjes, naborrelen en afsluiten. Meer over CaFE betekent Catholic Faith Exploration: het katholieke geloof onderzoeken.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2022-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter