Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Het horen van de Heer wanneer u zijn woord leest

Bij Johannes 5,31-47

U doorzoekt de Schriften (Johannes 5,39).

Hebt u het wel eens meegemaakt dat u uw Bijbel ter hand nam, een stukje tekst las en dat u zich daarna vol verwondering afvroeg wat God in vredesnaam tegen u wilde zeggen? Mogelijk hebt u de bijbel toen dichtgeslagen, denkend dat u wellicht geestelijk doof was voor wat God u wilde zeggen of dat die passage geen enkele betekenis had voor uw leven. Maar ergens binnen in u voelde u dat er in die passage wel iets voor u verborgen zat, u kon er alleen uw vinger niet achter krijgen.

We weten allemaal dat God zich aan ons wil openbaren door de Schrift. Maar net als alles in het christelijk leven wordt de Schrift ons niet op een magische manier duidelijk. We moeten met de Geest meewerken, en dat kost wat tijd, aandacht en volharding.

De volgende richtlijnen kunnen behulpzaam zijn bij het horen van de Heer wanneer u zijn woord leest. Probeer ze de komende dagen maar uit en kijk of het helpt.

- Kies een Bijbelgedeelte dat u wilt lezen. Misschien kiest u ervoor de dagelijkse lezingen bij de Eucharistie te volgen en leest u daarbij de overwegingen in dit boekje.

- Ga niet direct lezen maar begin met gebed. Als u zin hebt om een lofprijslied of een liturgisch kerklied te zingen of te neuriën, doe dat dan.

- Voelt u dat u daarmee klaar bent, lees dan het Bijbelgedeelte dat u gekozen hebt.

- Lees het nog een keer langzaam door en sta even stil bij de woorden of uitdrukkingen die u getroffen hebben.

- Verplaats u in gedachten naar het tafereel dat in de passage beschreven wordt.

- Stel u voor dat Jezus tegenover u zit en u zelf dit verhaal vertelt.

- Wees stil. Gedurende deze stille tijd kunnen er enkele woorden of beelden in uw gedachten opborrelen. Het kan zijn dat God daarin tegen u praat – zeker als de beelden en gedachten u dichter bij Christus brengen, u met hoop vervullen of u in uw hart aansporen tot meer liefde en vergeving.

- Probeer op te schrijven wat u denkt dat God tegen u zegt, en sluit het geheel af met een gebed van lof en dank.

God wil zichzelf in de Schrift aan ons openbaren. Alleen door zijn woord stil te overdenken leren we zijn stem te horen.

“Heilige Geest, maak mijn hart rustig en help me de Schrift met nieuwe oren te verstaan. Laat uw openbaring in mijn leven doordringen en leid me om meer op Christus te gaan lijken.

Exodus 32,7-14

Psalm 106,19-23

Uit: Het Woord Onder Ons  - 2014

a4062 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter