Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat in deze editie staat
Jongeren vertellen wat er in de Kerk zou veranderen als zij de leiding zouden krijgen; Zeven pijlers voor parochievernieuwing van pastoor Albert Franck; Het charisma patronaat; Wat er mis gaat bij Mariadevotie volgens bisschop Van den Hout, die reageert op een profetische droom; Pater Raniero Cantalamessa over de relatie tussen ‘vernieuwing’ en ‘charismatisch’; Tiny Pouwels vertelt hoe persoonlijk te bidden, bij God in ons hart aanwezig zijn; en Celebrate profetisch geschilderd.
 

2020-1 Als deze jongeren de leiding krijgen in de Kerk

‘Zeven pijlers voor parochievernieuwing’ zijn een voorproefje van pastoor Albert Frank, een van de hoofdsprekers tijdens het komende Celebrate Festival. Een sprankelend artikel uit 1992, geschreven door de onlangs overleden Maria Vinkenburg.

Bij de uitvaart van Maria was Bep Elich nog aanwezig. Kort daarna hoorde ze dat ze niet lang meer te leven had. Wat Jan van Dijen schrijft over haar rol in Gebedsgroep de Parel in Apeldoorn kan nieuwe generaties inspireren. Zij had het charisma patronaat, een term die we nog niet eerder gebruikten.

Bij de afsluiting van Follow Me!, vertelden enkele jongeren mij wat er in de Kerk zou veranderen als zij de leiding zouden krijgen. Ze komen ook met een verrassend initiatief: ze gaan midden in de zomer zeven dagen vasten om het verschil te maken. Een degelijke Bijbelstudie en corrigerende woorden over Mariadevotie krijgt u van de bisschoppen Van Burgsteden en Van den Hout.

Kees Slijkerman

INHOUD

GETUIGENIS

4 Zingend op de fiets naar huis

Henk Niesten

CELEBRATE

6 Zeven pijlers voor parochievernieuwing - over pastoor Albert Franck, spreker in het Celebrate festival

Maria Vinkenburg

19 Profetisch schilderen, een gave apart

21 Wat ziet u op dit schilderij?

Sanne van Grinsven

JONGEREN

8 Als deze jongeren de leiding krijgen in de Kerk

10 Deelnemers werven voor Follow Me!

11 Geliefd zijn heeft consequenties - Jongeren gaan zeven dagen vasten Kees Slijkerman

GEBEDSGROEP

12 Bep Elich was het vuur van de gebedsgroep

Jan van Dijen

17 Het charisma patronaat

Kees Slijkerman

KERK EN JODEN

26 Een einde maken aan een dramatische scheiding - verslag weekend met Marty Waldman

29 Kerkelijk anti-judaïsme

28 Een gesprek naar aanleiding van de joodse identiteit van Maria

Kees Slijkerman

BEZINNING

14 Woord van God, gebed en volhardend charismatische geloof

Mgr. Jan van Burgsteden s.s.s.

18 Repareren, niet weggooien

Priester Jan van der Stok

24 Een droom over onze omgang met Maria

Bisschop Ron van den Hout

34 Die ene vogel! - Sinti en Roma werden weggevoerd

Leo Omlo

CHARIS

22 Wat betekent deze vernieuwing voor heel de Kerk?

Pater Raniero Cantalamessa

36 Relatie tussen ‘vernieuwing’ en ‘charismatisch’

Pater Raniero Cantalamessa

29 Nationale Open Dag 1 juni

GEBED

30 Bij God in ons hart aanwezig zijn

Tiny Pouwels

38 Agenda

40 Highlights

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter