Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

wat er nog meer staat in deze editie
Van Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

Drie openbaringen, drie soorten christenen

Kees Slijkerman

Paul de Kloe sprak tijdens het Pastoraal Congres over het zogenaamde Trinitarisch kompas en over de ton met de acht duigen, de kwaliteitskenmerken die kwalitatieve groei van een gemeenschap bepalen. Een verslag van dat congres staat hier.

paul de kloePaul de Kloe presenteerde tijdens het Pastoraal Congres instrumenten voor natuurlijke ontwikkeling van een gemeenschap.

Aan de hand van het Trinitarisch kompas leer je bij jezelf en anderen de geestelijke taal, geloofsbeleving en gaven beter kennen. Uitgangspunt is dat God zich op drie manieren openbaart. God de Vader openbaart Zich bijvoorbeeld via de kunst en de schepping, die we door wetenschappelijk onderzoek beter leren kennen. God de Zoon openbaart Zich als Woord van God door wat Hij spreekt en doet. God de Heilige Geest openbaart Zich in ons hart.

Positieve groei doormaken

Uit onderzoek blijkt dat de meeste christenen door een van deze drie openbaringen het meest gevormd zijn en soms moeite hebben met mensen die sterk 'in een andere hoek' zitten. Ben jij vooral gevormd door Gods openbaring via de schepping, dan zul je sterker hechten aan wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Ben je vooral gevormd door het Woord, dan zul je nadruk leggen op Bijbelstudie, de rechte leer en het juiste handelen. Ben je vooral gericht op de Heilige Geest, dan besteed je misschien bijzonder veel aandacht aan wat je ervaart in je eigen hart. Als je je afzet tegen het anders zijn van de ander, dan mis je een stuk van wat God aan jou wil openbaren. Als je je echter meer openstelt voor die openbaring waar jij tot nu toe weinig aandacht aan schonk, dan kun je een positieve geestelijke groei doormaken. Je leert dan ook andere christenen in hun anders zijn te waarderen en beter met hen samen te werken.

Kwaliteitskenmerken

De acht kwaliteitskenmerken leveren bij elke gemeenschap deze acht vragen op:

In hoeverre is het leiderschap toerustend?

In hoeverre gaat de dienstverlening uit van de aanwezige gaven?

Hoe gepassioneerd is de spiritualiteit?

Hoe effectief zijn de structuren?

Hoe inspirerend zijn de bijeenkomsten?

Hoe groeizaam zijn de gemeenschapsgroepen (kleine geloofsgroepen)? Sluit de evangelisatie aan bij de behoeften van de mensen?

Hoe liefdevol zijn de relaties in de gemeenschap?

Deze acht punten kunnen gemeten worden met de instrumenten van Natuurlijke Gemeenschapsontwikkeling. De uitslag wijst uit welk van de duigen het laagste scoort en dus bepaalt hoeveel de ton kan bevatten. Door aan die kortste duig, het zwakke punt van de gemeenschap op dat moment, speciaal aandacht te besteden kan de totale gemeenschap groeien.

Binnen een groepsproces

Een van de voorzichtige conclusies in het congres was dat die kwaliteitskenmerken binnen de Rooms-katholieke Kerk alleen te meten en te verbeteren zijn in gemeenschappen waarin zich een groepsproces ontwikkelt. Dat kan bijvoorbeeld zijn in kleine geloofsgroepen, Small Christian communities, nieuwe gemeenschappen of kerkelijke bewegingen. In parochieverband zijn die kwaliteitskenmerken te meten en te verbeteren als daar groepen mensen zijn die met elkaar een groepsproces en groeiproces doormaken. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de groep van actieve parochianen die met elkaar verder willen, ook nadat hun parochie is opgegaan in een groter parochieverband.

Fusieparochies

Bisdommen en fusieparochies zijn vooral organisatorische en territoriale eenheden waar mensen bijhoren omdat ze in een bepaald gebied wonen. In hoeverre daarbinnen parochianen met elkaar een groepsproces en groeiproces doormaken, dat is te onderzoeken. Groepsprocessen kun je meten en verbeteren met de instrumenten van Natuurlijke Gemeenschapsontwikkeling. Kleine geloofsgemeenschappen van mensen die een band met elkaar hebben kunnen er zeker mee aan de slag.

Hulp aan parochies

Parochies kunnen een beroep doen op Paul de Kloe van de organisatie Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling. Het eerste gesprek is gratis. Om een goede toepassing in katholieke kring te ontwikkelen heeft Paul mij gevraagd mee te gaan naar de parochies. Parochies kunnen zich aanmelden via mij.

Kees Slijkerman

De PowerPointpresentatie die Paul de Kloe maakte voor het Pastoraal Congres staat als 0407 op www.stucom.nl. De acht kwaliteitskenmerken staan ook uitgelegd in het boek Kleine geloofsgroepen (eindredactie Kees Slijkerman en Fred van Iersel) op pag. 103-105. Dat hele boek staat als 0394 op www.stucom.nl en is ook te koop bij Berneboek, www.berneboek.com, tel. 0413 - 291394.

 

GROENE, RODE EN BLAUWE CHRISTENEN

Herkennen we deze verscheidenheid in de katholieke traditie?

Groen

Stromingen met vooral zorg voor de schepping en aandacht voor kunst en wetenschappen (maatschappijgericht). Een Bijbeltekst die daarbij past: … daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Efeze 3:14. 

Volgens het boek over Natuurlijke Gemeenschapsontwikkeling past bij deze stroming de kleur groen.

Rood

Stromingen met vooral aandacht voor de juiste leer en daden, orthodoxie en orthopraxie. Bijbeltekst daarbij: …het Woord is vlees geworden. Johannes 1, 4

Kleur: rood

Blauw

En stromingen met vooral aandacht voor de persoonlijke relatie met God, het vrije waaien van de Heilige Geest, mystiek en charismatische ervaringen. Bijbeltekst daarbij: Efeziërs 2,18-22, over samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Kleur: blauw

Zie verder het boek: "Kleur jouw wereld met Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling. Alles ervaren waar God je voor bedoeld heeft." Christian A. Schwartz, 191 pagina's, 20 euro, ISBN 978-90-815174-1-6

(Toevoeging 30 november 2017: van het boek De Gaventest van Christian A. Schwartz is een geheel herziene versie verschenen waarin bovenstaande visie is verwerkt. De nieuwe titel: De 3 kleuren van jou gaven. Onder meer te bestellen via www.bol.com.)

 

 Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan  de Nieuwe Aarde 2016-3

Meer over dit congres in dit nummer van Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres en www.ncd-nederland.org

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter