Doneren

 
 

Nalatenschap in testament vastleggen

Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? En aan wie? Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot/echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel op kunt laten nemen, bijvoorbeeld de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing?

Testament

Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing op twee manieren opnemen in uw testament: in een legaat of via erfstelling.

Legaat

Als u de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat deze stichting uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in liquide middelen, anders gezegd: in geld.

Erfgenaam

Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de baten, maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Geen successierecht

Als erkend goed doel (ANBI) is de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw schenking wordt dus 100 procent gebruikt om voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Wilt u weten wat de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing met uw geld doet? Dat kunt u lezen in het Jaarverslag dat te verkrijgen is via onze administratie en te lezen is op deze website. De administratie is op werkdagen bereikbaar per telefoonnummer 0492-554644 of via www.kcv-net.nl/contact.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter