Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Alfabetische lijst van cha­ris­ma's

Apostel

Artistieke creativiteit

Barmhartigheid bewijzen

Besturen

Be­zit­loos­heid

De­len

Die­nen

Evan­ge­list

Gast­vrij­heid

Ge­huwd zijn

Ge­loof

Ge­ne­zin­gen

Getuige

Gods­ver­trou­wen

Hel­pen

Her­der

Ken­nis

Krach­ten

Lei­ding ge­ven / patronaat

Le­raar

Lof­prij­zing

Mar­te­laar

Moe­der­schap

On­der­schei­ding van gees­ten

On­ge­huwd zijn voor de Heer

Pro­feet, profetie

Patronaat

Speciaal charisma

Ter zijde staan

Ta­len

Ton­gen

Tranen

Va­der­schap

Vak­be­kwaam­heid

Vermanen

Ver­tol­king

Voor­be­de

Vre­de bren­gen

Wijsheid

Won­de­ren

Woord van ken­nis

Woord van wijs­heid

Er zijn meer charisma's dan de hierboven genoemde.

Over charismalijsten in de Bijbel.

Charismalijst paus Johannes Paulus II

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter