KCV

 

Verschillende methodes voor een vorming tot leven in de Geest
Een overzicht
 

Vorming tot gemeenschap

Deze zeven-weekse Vorming tot gemeenschap heeft als doel mensen door Gods Geest te leren leven, vanuit het vertrouwen op Jezus Christus. Het is een aanzet geven tot het samen functioneren als het Lichaam van Christus. 

Waar gaat het om bij deze vorming?

Pater André Beijersbergen sM, die het deelnemersboekje voor deze vorming schreef, heeft in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw deze vorming in heel Nederland veel gegeven. Daar zijn ook veel kleine christelijke gemeenschappen uit voortgekomen in de vorm van charismatische gebedsgroepen. Hij zei hierover: ‘Het gaat erom dat de deelnemers de weg naar Jezus vinden, dat zij ontdekken wie Jezus voor hen is en dat ze het geloof krijgen dat Jezus had in Gods liefde. Het gaat er ook om dat ze de levenshouding van Jezus tot de hunne laten worden. Niet uit eigen kracht, maar door de Geest die dat in ons zal voltrekken. Dat is de kern.’

Het boekje 'Vorming tot gemeenschap' is nog altijd te bestellen op het dienstencentrum van de KCV. Dat kan via contact.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter