KCV

 

Persbericht vernieuwingen concilie in praktijk brengen

 

8e Pastoraal Congres Persbericht 11 februari 2014

 

NAAR EEN GROTER TOEBEHOREN AAN DE GEMEENSCHAP

Het 8e Pastoraal Congres, georganiseerd door de gezamenlijke nieuwe bewegingen in de Rooms-katholieke Kerk, gaat over Gemeenschapsspiritualiteit in parochies. Daarbij staat niet de individuele kant van spiritualiteit voorop, maar de gemeenschappelijke beleving.

 Johan Roose zal spreken over de ervaringen van De Ark, een beweging die al vijftig jaar gemeenschappen vormt rond mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn de bouwstenen van De Ark. Wat maakt haar tot gemeenschap en tot geloofsgemeenschap? Roose, regioverantwoordelijke voor De Ark in Vlaanderen en Nederland, zal inzoomen op het proces van ‘herstichting’.  Hoe worden nieuwe mensen meegenomen in de identiteit en missie van de gemeenschap? Hoe groeien we in toewijding en komen we tot een groter toebehoren aan de gemeenschap?

De hoofdspreker van dit Pastoraal Congres, Christian Hennecke (foto), stelt in een boek dat vorig jaar verscheen, dat de christelijke gemeenschap weer moet gaan leven vanuit een herkenbaar visioen, namelijk het aanbrekende Rijk Gods. De christelijke gemeenschap zou zich volgens hem in het hier en nu vanuit deze komende ervaring moeten laten inspireren. Belangrijke ervaringen die hem tot de inzichten hebben gebracht die hij wil overbrengen zijn een uitwisseling met het bisdom Poitiers, zijn werk met een missionaire team in Duitsland, zijn bezoeken aan de Filippijnen, vakanties en retraites in Amerika, bezoeken aan Willow Creek en Holy Trinity Brompton van de Alpha-cursus.

Dit congres, van 23 t/m 25 maart in Helvoirt, is voor allen die in de Rooms-katholieke Kerk werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten en leden van pastoraatsgroepen. Tijdens het programma zijn er ook workshops waarin ze iets kunnen ervaren van de gemeenschapsspiritualiteit in nieuwe bewegingen als Geloof en Licht, Focolare en de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Vanuit de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. als referent voor de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen bij de voorbereidingen betrokken.

Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter