Muziek en zang

 
 

Lofprijzing

Lofprijzing is een vorm van gebed die je gebedsleven zeer kan verlevendigen. De zang is het bevoorrechte middel om aan deze lofprijzing van God uitdrukking te geven.

DE LOFPRIJZING GRONDSLAG EN DOEL VAN DE ZANG

De diepste roeping van de mens is God te prijzen: 'Alles love de naam van de Heer; Hij gebood en het al was geschapen' (Psalm 148,5). Om volgens zijn roeping te leven maakt de mens gebruik van het lied, waarvan de lofprijzing de grondslag is. Dat schrijven Gilles du Boullay & Guy Dadillon.

VERDER LEZEN

Paus Franciscus zegt: Lofprijzing is als de 'ademhaling' die ons leven geeft, want ... De charismatische vernieuwing heeft de Kerk herinnerd aan de noodzaak en het belang van lofprijzing." De charismatische vernieuwing heeft de Kerk herinnerd aan de noodzaak en het belang van lofprijzing. Dit gebed van lofprijzing is niet alleen het gebed van charismatici, maar van de gehele Kerk! Het is de erkenning van de Heerschappij van God over ons en over de gehele schepping, uitgedrukt in dans, muziek en zang. (…) In de Heilige Mis bidden we elke dag het ‘Heilig, heilig, heilig’, dit is een gebed van lofprijzing: we prijzen God om zijn grootheid omdat Hij groots is. En we richten ons tot Hem met mooie woorden, omdat we er plezier in hebben dit te doen. De lofprijzing draagt vrucht in ons.” (Paus Franciscus, 31 oktober 2014)

VERDER LEZEN

De zang helpt ons uitdrukking te geven aan wat de woorden niet kunnen bevatten en vertaalt gevoelens van ons hart. 

VERDER LEZEN

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter