Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

In memoriam Bep Beerends
1932-2019
 

ICCRS LEIDERSCONFERENTIE CZĘSTOCHOWA 1994

Bep Beerends en Mirjam Bergkamp

Op uitnodiging van het ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service) zijn 90 afgevaardigden uit tweeëntwintig landen van Europa van 16‑20 september 1994 in Częstochowa in Polen bijeen geweest. Vanuit Vlaanderen en Nederland mochten Zr. Andrea Van der Linden, Tiny Pouwels, Mirjam Bergkamp, Harm Ruiter en Bep Beerends aan deze meeting deelnemen.

Het is echt een voorrecht om zoiets mee te mogen maken. Een lofprijzing met zo veel nationaliteiten is werkelijk een feest. Charles Whitehead bracht dit naar voren bij het welkom op vrijdagavond door het eerste vers uit Psalm 133 te lezen: 'Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders en zusters tezamen te komen'. Eén in de Heer, één in de Geest.

Op zaterdag hebben alle aanwezige landen verslag uitgebracht over de Vernieuwing en de kerkelijke situatie in hun land. Bijzonder daarbij was het verslag van landen als Tsjechië en Rusland, die na de omwenteling in een totaal andere situatie verkeren. Mgr. Dembowski uit Polen sprak daar later ook over. Hij zei o.a.: "We zijn nu vrij, maar een van de slechte invloeden van de vrijheid is demoralisering. We zijn vrij maar toch verdeeld." Zij hebben onze hulp heel hard nodig. De contacten tussen Oost en West zijn heel belangrijk.

Polen vormt in Oost‑Europa een uitzondering. Hier is de katholieke Charismatische Vernieuwing nauw met Maria als 'de Zwarte Madonna' van Częstochowa verbonden. Men doet veel aan evangelisatie. Met Pinksteren '94 waren er twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste dag voor leiders, waarop zo'n 1000 aanwezigen waren. De tweede dag was open voor iedereen. 150.000 mensen bezochten deze Pinksterdag, onder wie 350 priesters.

Uit de lering van father Ken MetzWat is de toekomst? Toekomst is de keus die we maken. Welke weg gaan we zien? Houdt het vuur brandende: fanning the flame. Het is gegeven voor de hele Kerk. 'Wees niet normaal'. We hebben de verantwoordelijkheid profeten te zijn.

Mgr. Cordes sprak met ons over de Kerk, de Vernieuwing en ook over Maria. De Kerk is in de wereld gezonden tot zegen van de mensen. Maria heeft daar een belangrijke plaats in.

Nikol Baldacchino uit Malta bracht in zijn lering het leiderschap naar voren. 'Het succes' hangt af van goed leiderschap. Leiders moeten bidders zijn. Alle kracht komt van het gebed. Laten we er op letten niet te ver verwijderd te raken van onze 'eerste liefde', onze Heer. De Charismatische Vernieuwing zal vruchten afwerpen als wij een goede relatie met God hebben.

We moeten ook plannen hebben, een visie. Als we daar niet mee bezig zijn, hoe weten we dan wat God van ons wil? Dan zullen andere invloeden een gevaar gaan vormen. Een plan motiveert ons. God zegt: "Ik heb een plan met jullie." Daarom, stel genoeg vragen aan jezelf, aan de groep, aan de Vernieuwing. Zoals: weet je wel wat je doet en waarom? Waar gaan we heen als Vernieuwing? "Ik ben gekomen om vuur te brengen en hoe verlang Ik dat het brandt", zegt Jezus. We kunnen alles aan, als we maar enthousiast en gemotiveerd zijn, vol van de Heilige Geest. Veel leiders en priesters zijn niet meer gemotiveerd, doordat zij niet voldoende bevestigd worden. We moeten elkaar en onze priesters bemoedigen, steunen, dragen in gebed. We kunnen de priesters laten weten dat hun ambt, hun roeping, belangrijk is, zodat zij zich gewaardeerd weten. Laten we daar echt iets aan doen.

Een belangrijk punt dat naar voren kwam is het vormen van jonge leiders. Laten we de jonge mensen ons vertrouwen geven, hen motiveren, door op tijd taken aan hen te delegeren, dus verantwoordelijkheid te geven. Maak leiders van hen.

Als Charismatische Vernieuwing hebben we ook een opdracht tot evangeliseren. We moeten naar buiten treden, profetisch leven. We hebben het Woord en de sacramenten als voedsel. De velden zijn rijp, de oogst is groot. Nu is het de tijd. Als wij het niet doen, wie zal het dan doen?

Al met al vijf zeer zinvolle dagen, waarop we met een warm hart mogen terugkijken.

Mgr. Cordes tot de leiders in de charismatische vernieuwing: "De kerk is belangrijk voor jullie en jullie zijn belangrijk voor de Kerk. Jullie proberen Christus in het concrete leven te brengen. Jullie durven tijd te verliezen voor God. Jullie reinigen en zuiveren jullie lippen, voordat je gaat spreken, door lofprijzing. De paus is hoopvol t.a.v. de charismatische vernieuwing in de Kerk. Want de kerk wordt kerk door mensen, door mensen met een levend geloof."

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 1994-6

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter