Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Printversie

 

Gave van raad

Edgard Peeters

In deze serie over de gaven die bij het sacrament van het vormsel worden afgesmeekt over elke vormeling (Jesaja 11), nu de gave van raad. Met deze gave kunnen we ons handelen aan de richtinggevende inzichten van de Heilige Geest toevertrouwen, zodat we door God zelf worden geleid.

De gave van raad is actief op het vlak van het concrete handelen. Zij helpt ons om Gods wil te doen in de wisselende omstandigheden van het leven. Door deze gave helpt de Heilige Geest ons om in concrete situaties telkens weer op een juiste manier te beslissen en te handelen. De gave brengt ons ertoe om ons handelen aan de richtinggevende inzichten van de Heilige Geest toe te vertrouwen, zodat we door God zelf worden geleid. De gave van raad helpt ons niet alleen in louter wereldlijke zaken. Zij stelt ons tegelijk open voor de raadgevingen van God over datgene wat nodig is voor onze persoonlijke heiliging.

Verstandigheid en ingevingen

Zij heeft raakpunten met de natuurlijke deugd van verstandigheid. Heeft men deze deugd onder de knie, dan is men zonder moeite in staat om in alle omstandigheden juist te beslissen over wat hier en nu gedaan moet worden. Men weet onmiddellijk wat er te doen staat.

De gave van raad vult de verstandigheid aan en vervolmaakt ze door de ingevingen van God in zijn oordeel te betrekken. Op deze manier verenigt onze eigen natuurlijke wijze van denken en handelen zich met de volmaakte verstandigheid van God. In dit hogere licht krijgen onze beslissingen een grotere zekerheid en veiligheid.

Bevrijd van eigengereidheid

Een direct gevolg is dat de gave van raad voorkomt dat we ons impulsief gedragen en overhaast tewerk gaan in zaken die met ons geloofsleven te maken hebben. Aan de andere kant bevrijdt ze ons van eigengereidheid. Onder invloed van de gave van raad zullen we inzien dat het niet baat om alles zelf en volgens eigen inzichten te willen doen, maar dat Gods praktische raad nodig is om te groeien in geestelijke volwassenheid.

Helpen uitdelen

De gave van raad doet ons ook met de Heer samenwerken bij de werking van zijn Voorzienigheid voor anderen. De verschillen tussen mensen behoren immers tot het plan van God, die wenst dat ieder van een ander ontvangt wat hij nodig heeft, en dat mensen die over bijzondere 'talenten' beschikken, deze inzetten voor wie er behoefte aan hebben. Verschillen moedigen personen aan en verplichten hen vaak tot edelmoedigheid, welwillendheid en tot delen. Zo krijgen mensen de gelegenheid om de naastenliefde te beoefenen. God wil dus dat mensen elkaar nodig hebben en Hem helpen bij het uitdelen van de genaden en giften die ze van Hem hebben ontvangen*.

De gave van raad geeft ons daarbij een flinke steun in de rug. Zij zorgt ervoor dat er voortdurend een verdeling plaatsvindt volgens Gods plan en dat mensen samenwerken bij de verdeling van Gods zegeningen. Op die manier draagt zij tegelijk bij tot de vorming en de versteviging van het weefsel van de Kerk.

Geven en vergeven

Omwille van deze band met de goddelijke Voorzienigheid relateert Thomas van Aquino de gave van raad aan de zaligspreking: 'Gelukkig die barmhartig zijn' (Matteüs 5,7). De gave van raad, zegt hij, zet er onvermijdelijk toe aan om anderen te vergeven. Zelf stelt zij geen daden van barmhartigheid, maar zij geeft er wel de inspiratie toe. Door de gave van raad opent God onze harten om niet alleen te geven maar ook te ver-geven. De zaligspreking belooft overigens dat allen die op deze uitnodiging ingaan zelf ook 'barmhartigheid zullen ondervinden'. Ook is het alleen al hierdoor, dat vergiffenis schenken de remedie bij uitstek is tegen alle geestelijke kwalen van ons leven.

*Catechismus van de Katholieke Kerk, 1995, nr. 1937

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-2. Dit is deel 8 van een serie over gaven, vruchten en charisma's van de Heilige Geest. 

De hele serie van Edgard Peeters over de zeven gaven van de Heilige Geest in pdf-printversie

Klik hier voor alle artikelen van Edgard Peeters.

Dit is document a4110 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter