Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Gebed David Mangan

Oh Vader

Oh Vader, door uw genade,

ik bied U mijn lichaam als een levende heilige offergave,

aanvaardbaar voor U.

Dat is mijn geestelijke eredienst (Romeinen 12,1-2a).

Help mij mijn gedrag niet af te stemmen op deze wereld,

maar veranderd te worden

door de vernieuwing van mijn denken (Romeinen 12,2)

en elke gedachte gevangen te nemen om haar tot

gehoorzaamheid aan Christus te brengen (2 Korintiërs 10,5).

Laat me mijzelf niet hoger achten dan ik kan verantwoorden,

maar over mezelf denken met bedachtzaamheid

naar de maat van het geloof

dat U mij hebt toebedeeld (Romeinen 12,3)

en in nederigheid

anderen beter te achten dan mijzelf (Filippenzen 2,3).

Help mij me te bekleden met de Heer Jezus Christus

en geen negatieve begeerten te koesteren (Romeinen 13,14).

Help mij anderen te overtreffen in eerbetoon aan hen.

Laat mij in ijver niet verflauwen,

maar vurig zijn door de Geest

en U dienen (Romeinen 12,10b-11).

Laat mij de minste van allen zijn. 

Zoals U wilt.

Amen!

David Mangan

 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter