Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon Doop van Jezus in de Jordaan

Icoon Doop van JezusWat zien we op deze icoon?

Johannes de Doper

Het volk verwacht de Messias en is naar de Jordaan gekomen. Johannes zegt dat hij het niet is: ‘Ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen’ (Matteüs 3,11). God zendt hem als bode van het Verbond vooruit om voor Hem de weg te banen (Maleachi 3,1). Johannes' vader profeteerde: ‘Gij zult voor de Heer uitgaan; om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen’ (Lucas 1,76-77). De bijl bij zijn voeten is een verwijzing naar de bomen die geen goede vruchten dragen en zullen worden omgehakt (Matteüs 3,10).

Jezus in de Jordaan

Volgens het woord van de Heer is degene op wie Johannes de Geest zal zien neerdalen en blijven rusten de Zoon van God (Johannes 1,32-43). Jezus is naar de Jordaan gekomen om gedoopt te worden. Johannes wil Hem tegenhouden, maar Jezus zegt hem: 'Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen' (Matteüs 1,15). God verschijnt in Christus aan de wereld.

De duif en de engelen

Als Jezus uit het water opstijgt, gaat de Hemel open en daalt de Geest als een duif op Hem neer. De stem van de Vader klinkt: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde.' Hij is de beloofde dienstknecht die God ondersteunt, zijn uitverkorene op wie Hij zijn Geest heeft gelegd (Jesaja 42,1). Na zijn doop wordt Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd (Matteüs 4,1) om daar veertig dagen en nachten te vasten en door de duivel te worden beproefd. Engelen bewijzen Hem hun diensten en hebben hun handen uit eerbied bedekt.

 

Gebed

Heer onze God, uw Woord houdt in eeuwigheid stand*.

In Christus is uw Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig en delen wij in die volheid. Met Hem begraven, staan wij op tot het nieuwe leven.*

Als uw geliefde kinderen aanvaarden wij onze zending en gaan op weg in de kracht van uw Geest. Wij willen ons bekeren. Wij geloven in uw blijde boodschap.*

Zo worden wij in Christus herschapen naar uw beeld en gelijkenis. Laat ons blij zijn en juichen en U alle eer geven. Alleluia.

 *Jesaja 40,8; Kolossenzen 2,9-12 en Marcus 1,15. 

 Angelique Hüsstege

Icoon van Geert Hüsstege (www.familiafidei.com), te leen met korte catecheses over geloof, hoop en liefde.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-5

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter