Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Gebeden voor Synode 1987

Voorbeden voor de synode over de roeping en zending van leken, ook te bidden in het synodaal proces 

God onze Vader, wij bidden U, dat de komende synode ons zal helpen beter te verstaan waartoe U ons roept en welke zending U geeft aan ieder lid vande Kerk.

Heer, wij bidden U, dat U door deze synode in ons het gevoel en het besef zult versterken dat U iets van ons verwacht en dat U ons bekwaam maakt om mee te werken aan uw Rijk.

Wij bidden U, God, dat U ons door deze synode de ogen verder opent voor al die mensen aan wie wij door leven en woorden Uw evangelie mogen doorgeven.

Heer, wij bidden U, dat we door deze synode creatiever en slagvaardiger de gerechtigheid en de vrede zullen bevorderen.

Wij bidden U, Heer, dat U ons door deze synode ook zult helpen de beperktheid van onze eigen taak te zien en te aanvaarden, opdat wij onszelf niet voorbij hollen en niet datgene doen wat U van een ander vraagt, en verzuimen wat U van ons vraagt.

Wij bidden U, God, dat U ons door deze synode opnieuw zult wijzen, waaruit we voortdurend de kracht kunnen putten om onze zending te vervullen.

Amen 

Deze voorbeden werden geformuleerd, gebeden en breed gepubliceerd voor de bisschoppensynode van 1987 over de roeping en zending van leken en het project Synode '87. Dat was een initiatief vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing met een kerkbreed comité van aanbeveling onder voorzitterschap van mgr. R.Ph. Bär. Er werd aan deelgenomen door een breed scala van bewegingen en parochies in een bijeenkomst met ruim duizend deelnemers in een grote hal te Breda. Synode-deelnemers brachten verslag uit en ook kardinaal Suenens sprak. Lees hier een interview met synodedeelnemer mgr. J.F. Lescrauwaet over de synoderesultaten.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter