Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Neem ook een abonnement
Op dit tijdschrift

website bezoeken
followme-nederland.nl

Wat nog meer
In deze editie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

JE GELOOF MEER 'BODY 'GEVEN

Hoe God levens verandert door het programma Follow Me!

'Stukje bij beetje ontvouwt God zelf zijn plan voor ons leven. Dit plan lag al besloten in de vonk van Liefde in de schoot van de Vader, waaruit wij voortgekomen zijn.' Dit preekte mgr. J. van Burgsteden tijdens de slotviering van het laatste weekend van het vormingsprogramma Follow Me!. Dit sloot prachtig aan bij het thema van het weekend, Roeping en Zending.

Het hele weekend gingen de achttien deelnemers met dit thema aan de slag, geïnspireerd door het leven van de apostel Petrus. Petrus, die door Jezus geroepen werd en zijn netten achterliet om Hem te volgen. Petrus, die gebreken had en fouten maakte, maar door Jezus gekozen werd om zijn Kerk te leiden.follow 

Leerling van Jezus te zijn

Het vormingsprogramma Follow Me! bestaat uit acht weekenden, waarin steeds een Bijbelse volgeling van Jezus centraal staat. Het geeft hoop dat Jezus leerlingen koos die verre van volmaakt waren, maar de keuzes die zij maakten dagen ook uit om eens kritisch naar ons eigen leven te kijken. Wat kunnen we leren van deze leerling? Wat betekent dit voor ons eigen leven? Deze laatste vraag typeert Follow Me!: wat betekent het om leerling van Jezus te zijn in deze tijd?

follow2Follow Me! wil jonge mensen vormen en toerusten om met Jezus op weg te gaan, en zo hun plaats in te nemen in Kerk en maatschappij. Stap voor stap wordt daar naartoe gewerkt. Ieder weekend wordt er een ander thema uitgewerkt, door middel van inleidingen, praktische oefeningen en verdieping in de deelgroepen. Gedurende de cursus verschuift de focus van de eigen relatie met God naar het innemen van jouw plek in wereld en samenleving. In het afgelopen schooljaar werd dit programma voor het eerst in Nederland georganiseerd. Samen met mijn man en onze drie kinderen mocht ik hier deel van zijn. Graag laat ik u delen in onze ervaring.

Stap in geloof

In mei 2016 kwamen we met het organiserend team van Follow Me! voor het eerst in die hoedanigheid bij elkaar. Op dat moment waren er welgeteld twee aanmeldingen. Het programma lag klaar, want dat was ontwikkeld en reeds uitgevoerd in Oostenrijk. Verschillende van onze teamleden hadden daar al mogen ervaren hoe een Follow Me!-weekend er in de praktijk uitziet en waren enthousiast en met visie teruggekomen. Toch was er twijfel: zijn de Nederlandse jongeren bereid het gevraagde commitment (van tijd en geld) aan te gaan? De bevestiging daarvan bleef lange tijd uit. Tijdens dat voorbereidingsweekend ervoeren we dat we in een soort spagaat terecht waren gekomen. Enerzijds dachten we dat God ons riep om Follow Me! in Nederland gestalte te geven, maar anderzijds bemerkten de meesten van ons een diepgewortelde twijfel of het er ook echt van zou gaan komen: of er wel voldoende aanmeldingen zouden zijn. In dat weekend in mei vond er een doorbraak plaats. We voelden ons geleid ons ongeloof te belijden en ons vertrouwen in God opnieuw uit te spreken. Niet alleen bracht dat vrede en overtuiging in het hart van ons team, maar in de eerste dagen na dat weekend verdubbelde het aantal aanmeldingen! God bewees zijn trouw. De ware bevestiging kwam uiteindelijk tijdens het eerste weekend van Follow Me!, over de apostel Andreas. De deelnemers spraken in de verschillende groepen over hun beslissing om mee te doen met dit traject. Alle deelnemers waren een geheel eigen weg met de Heer gegaan; een proces van onderscheiding dat hen uiteindelijk daar, in dat weekend, bij elkaar had gebracht. God had hen geroepen - ieder op de plek waar hij of zij was - en zij hadden ‘ja’ gezegd. Wat een zegen om daarvan getuige te mogen zijn!

Gemeenschap

De kracht van Follow Me! ligt voor een belangrijk deel in de gemeenschap die je als groep in de loop van die acht weekenden met elkaar opbouwt. De deelgroep vormt dan ook een van de belangrijkste pijlers van het programma. Daar delen de deelnemers hun ervaringen, kunnen ze hun vragen en zorgen kwijt, bemoedigen ze elkaar en ondersteunen ze elkaar in gebed. Omdat we dit jaar met een relatief kleine groep waren en intensief met elkaar optrokken, raakte dit proces de hele groep. Het werd concreet merkbaar hoe al die verschillende ledematen uiteindelijk dat ene Lichaam vormen; hoe de verschillende lichaamsdelen elkaar nodig hebben en elkaar tegelijkertijd ook kunnen versterken. Zo is de christengemeenschap bedoeld, maar zo wordt ze helaas niet altijd beleefd. De ervaring van de groep als een gemeenschap, als een familie, legt het essentiële fundament onder de inhoud van Follow Me!. In Handelingen lezen we hoe de eerste christenen met elkaar samenleefden en hoe de onderlinge liefde een getuigenis was - binnen en buiten de groep van gelovigen.

Verschillen die wegvallen

Het afgelopen jaar mochten we ervaren hoe die liefde kan groeien als mensen zich verenigd weten in de liefde voor Christus, als ze elkaar oprecht het goede wensen en bereid zijn de ander hoger te achten dan zichzelf. Bijzonder in dat alles is hoe leeftijdsverschillen en andere grenzen tussen mensen wegvallen in dit proces van discipelschap. Het gedeelde verlangen om Jezus te volgen en om te groeien in geloof overstijgt verschillen in leeftijd en levensfase en brengt mensen samen over onze menselijke grenzen heen.

Terugblikken en vooruitkijken

Terugkijkend kan ik alleen maar dankbaar zijn voor het afgelopen jaar. We hebben gezien hoe God levens heeft veranderd, hoe jongeren groeiden in geloof en volwassenheid, hoe ze radicale keuzes hebben gemaakt en moedige stappen hebben gezet. Tijdens het laatste weekend mochten we onze deelnemers individueel toespreken en eren. Geen van allen konden we het droog houden. God heeft Follow Me! gebruikt om een belangrijk verschil te maken in de levens van achttien jonge mensen en - opnieuw - heeft Hij feilbare mensen met allerlei tekortkomingen uitgekozen om daarbij zijn instrumenten te zijn. Die gedachte vervult me met grote dankbaarheid en een bijzondere mengeling van trots en nederigheid. Wat een zegen om hier deel van te zijn geweest!

Halverwege het traject waren we bij elkaar met het team en de mensen die in Nederland aan de wieg stonden van Follow Me!: vertegenwoordigers van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), KISI, LifeTeen en het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Toen al zagen we dat God grote dingen aan het doen was in de levens van de deelnemers. Al biddend konden we niet anders dan besluiten dat dit mooie traject een vervolg moet krijgen in Nederland. We geloven dat God Follow Me! wil gebruiken om een nieuwe generatie te vormen en toe te rusten voor de vraagstukken van deze tijd. Op 27 oktober zal er daarom een nieuwe cyclus van start gaan. We kijken er al naar uit en hebben hooggespannen verwachtingen. We hopen dat u ons wilt ondersteunen met uw gebed, want het gebed vermag grote dingen. God is trouw, dat heeft Hij al vaak bewezen, en dat zal Hij weer doen. Ik kan niet wachten!

Annemarie Wijns,

Projectmedewerkster Follow Me! 

Getuigenissen deelnemers:

Follow Me! is bedoeld voor tieners en jongeren die hun geloof meer ‘body’ willen geven. Dat is in mijn geval gelukt. De kracht van de acht weekenden ligt volgens mij bij zowel het laagdrempelige als het diepgaande karakter van het programma. Het licht van Jezus wordt op een gedoseerde en behapbare manier gebracht voor onze doelgroep. Ik leerde de vrienden en volgelingen van Jezus kennen en daarmee God de Zoon zelf. Daarbovenop maakte ik vrienden binnen de groep van mededeelnemers. Ik heb kunnen bouwen aan een netwerk van katholieke christenen. Samen sta je sterk! Jezus volgen is geweldig, gezamenlijk Jezus volgen is nog veel geweldiger!"

Felix (26)

"Ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik geen moment spijt heb gehad van mijn keuze om mee te doen. De combinatie van 'theorie' en 'samen delen' bij Follow Me! is naar mijn mening heel erg waardevol. In de ‘sessies’ komen verschillende thema’s aan bod die voor ons als jongeren belangrijk zijn. We leren dan wat er in de Bijbel wordt gezegd over de verschillende thema’s en worden uitgedaagd om na te denken over wat dit voor ons als jongeren betekent. Vervolgens bespreken we in kleinere groepjes wat voor plaats het thema van de sessie in ons dagelijks leven inneemt en geven we elkaar advies en bemoedigen elkaar om Jezus écht te volgen. Samen zet je elk weekend weer stappen die je dichter bij Jezus brengen. Op die manier bouw je vriendschappen op die écht gezegend zijn. Ik ervaar ook steeds meer de vruchten van Follow Me! in mijn eigen leven. Waar ik vorig jaar in de drukte van het studentenleven Jezus vaak uit het oog verloor, lukt het me nu beter om mijn ogen op Hem gericht te houden, ongeacht de omstandigheden. Ik merk dat die focus op Jezus mij niet alleen rust geeft, maar ook een oprechte vreugde die op geen andere manier te vinden is! Ik heb mogen ervaren wat Follow Me! voor een positieve invloed heeft op mijn leven. Dit wens ik andere jongeren ook toe. Ik hoop dus dat er nog een hele hoop edities van Follow Me! mogen volgen."               

Marleen (20)

Praktische informatie

De nieuwe cyclus van Follow Me! loopt van 27 oktober 2017 tot en met 1 juli 2018. Het programma is gericht op (katholieke) jongeren van 16 tot 25 jaar. De kosten voor het gehele traject bedragen 700 euro.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@followme-nederland.nl, of de website bezoeken: www.followme-nederland.nl

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-4

Dit is artikel a4113 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter