CHARIS

 
 

Ontstaansgeschiedenis van CHARIS, 1967 - 2014 - 2019

Sinds 1967 hebben over de hele wereld meer dan honderd miljoen rooms-katholieken een verandering van hun geloofsleven ervaren door charismatische vernieuwing, vernieuwing door de Heilige Geest. Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische groepen en initiatieven in 2019 een nieuw internationaal dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS.

Nederland

Op basis van de internationale statuten van CHARIS heeft in Nederland de Pastorale Kerngroep van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing alle haar bekende groepen, die binnen de omschrijving in de statuten van CHARIS vallen, benaderd. In maart 2019 hadden was er een eerste bijeenkomst in gebedshuis Bethanië te Tegelen. In januari 2020 is een voorlopige Service of Communion vastgesteld en een coördinator aangewezen.

Internationaal

Op 1 juni 2014 heeft paus Franciscus in het Olympisch stadion te Rome voor het eerst publiekelijk aangestuurd op samenvoeging van de internationale serviceorganisaties voor charismatische vernieuwing in de katholieke Kerk. Hem was gevraagd te spreken over wat hij verwacht van katholieke charismatische vernieuwing.

In 2015 heeft hij een klein comité aangesteld dat samen met deskundigen van het Vaticaan statuten ontwikkelde. Met Pinksteren 2019 zijn deze statuten in werking getreden en werd CHARIS een orgaan van het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven. De eerste leden van de Internationale Service of Communion zijn door de paus zelf gekozen, na voordrachten. Vanaf 2022 bepaalt een algemene vergadering met vertegenwoordigers uit alle landen en geledingen elke drie jaar wie lid van zullen zijn van de Internationale Service of Communion. Ook de eerste internationale moderator van CHARIS is door het Vaticaan gekozen en zal vanaf 2022 elke drie jaar door de algemene vergadering worden aangewezen. Zie verder onder structuur.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter