Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Verslag nationale open dag 2014
Adriana Bronneberg

Toespraak Hans Eschbach bij de KCV
Adriana Bronneberg

Alles over de nationale open dagen van de KCV
Speciale subsite

Jezus' gebeds wonderen
Piet Schooneberg SJ
 

MANNEN VAN GELOOF

George Müller en pater Karel

Het thema van de Nationale Open Dag in Ede was wonderen en tekenen. In de preek tijdens de eucharistieviering sprak ook hulpbisschop E. de Jong (foto) hierover en Adriana Bronneberg geeft in dit derde deel van haar verslag nog enkele gedachten over het thema mee.

Bisschop De Jong haalde verschillende voorbeelden uit het verleden aan. Als groot voorbeeld noemde hij George Müller, die in 1805 in het Engelse Bristol een geweldig geloofswerk begon: het opzetten van weeshuizen. George Müller nam zich voor alle noden en behoeften niet aan mensen voor te leggen, maar die in gebed alleen aan God bekend te maken. Aanvankelijk had hij maar een paar shilling tot zijn beschikking, maar God vertrouwde hem in al die jaren meer dan 1.500.000 pond toe, zeker voor die tijd een astronomisch bedrag. Duizenden weeskinderen vonden bij deze gebedsheld een thuis.

George ging in zijn autoriteit als gelovige staan. Hij stond op de voorzienigheid van God. Hij keek niet naar de omstandigheden, maar naar God. Voedsel en geld arriveerden vaak pas enkele uren of zelfs minuten voordat het nodig was. Müller's geloof werd dikwijls zwaar op de proef gesteld, maar God stelt nooit teleur en voorziet altijd op zijn tijd.

Ook vertelde bisschop De Jong over pater Joannes Andreas (Karel) Houben, de heilige van Mount Argus. Deze pater uit Munstergeleen, een dorpje bij Sittard in Limburg (11 december 1821-Dublin, 5 januari 1893), was een Nederlandse pater van de congregatie der Passionisten. Op 3 juni 2007 werd hij heilig verklaard. Op zijn voorspraak zijn echte wonderen gebeurd.

Dragers van de Geest

Ik denk dat er in de praktijk nog zeer veel te leren is voor ons gelovigen. Hiermee bedoel ik: ons bewust worden dat wij dragers van diezelfde heilige Geest zijn, en dat wij daarom overwinnaars zijn in Christus. Nu reeds! Als we daarnaar handelen, dan zúllen we tekenen en wonderen zien. Dan willen we niet meer lauw zijn. Dan zijn we niet meer lauw! Dan is door Jezus het vuur van Gods heilige Geest in ons werkzaam. En Die legt ons dingen op ons hart die we willen uitleven naar anderen toe! Want dan kunnen we niet meer anders. Dan gaan we niet meer bedenken met ons verstand of hetgeen we doen wel 'normaal' is…. En voor de zoveelste keer wegredeneren wat ons hart ons ingeeft. Want je zou eens voor gek kunnen staan…

Als je van Jezus houdt, dan wil je dit uitdelen. Meedelen. Geven. Aan je gezin, je familie, aan je buren, aan vreemden, aan de verlorenen, aan de armen, aan de zieken, aan de wezen en de weduwen. Want die Liefde die Jezus heet, die wil uitdelen, de ander tot zijn recht laten komen.

Wonderen en tekenen

Tot slot: wonderen en tekenen, dat was het thema van deze dag.

We hebben er veel over gehoord. De praktijk is vaak weerbarstig. Daarom dit eenvoudige gebed:

Heer,

ik weet dat we tekenen en wonderen kunnen doen, want U hebt dit zelf gezegd in uw woord. Daarom sla ik mijn ongeloof aan uw kruis, opdat we ze ook daadwerkelijk doen.

In Jezus’ machtige Naam.

Amen.

Bronnen: Boek: George Müller, de man van geloof en gebed, ISBN: 9789077669044; en www.paterkarel.nl.

Adriana Bronneberg

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter