Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 

MEER TIPS
Deze serie
 

Lees een tekst 'nieuw' - Jan van Beek ofm

Tips voor het Bijbellezen - deel 2

Wil je groeien in je relatie met de Heer, dan is dagelijks Bijbellezen een van de elementen die je kunnen helpen. Maar hoe lees je de Bijbel? In deze serie krijg je enkele praktische tips. Deze keer: lees een tekst 'nieuw'.

Jan van Beeck

Als je al een tijdje bewust christen bent en de gewoonte hebt zo mogelijk dagelijks in de Bijbel te lezen, kan het niet anders of je hebt sommige teksten al vaker gelezen of gehoord. Ook al omdat ze als lezing in de kerk voorbijkomen. Je neiging is dan misschien te denken bij een bepaalde lezing: ik weet al wat daarin staat. En dat is jammer. Want teksten kunnen onuitputtelijk zijn. De ene keer kan jou dít zinnetje opvallen, de andere keer kun je geraakt worden door dát woord. Als je denkt 'ik weet al wat erin staat', sluit je je af voor het nieuwe.

Nu zit je vast

Het kan ook zijn dat je een tekst vroeger ooit op een verkeerde manier uitgelegd gekregen hebt. Of op een eenzijdige manier. Nu zit je vast aan die uitleg. Jammer dat je dan de echte boodschap van een tekst mist.

Het is precies als wanneer je een bekende ontmoet. Je hebt hem al vaak horen praten. Hij zegt drie woorden en je weet al wat er volgt… denk je. Het gevolg is dat je niet meer echt naar hem luistert. Zo zul je ook niets nieuws horen! Het is dus bij Bijbellezen de kunst een tekst nieuw te lezen.

Een voorbeeld: Johannes 14,1-3 (hier in de Willibrordvertaling van 1995): Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.

Voorgeprogrammeerd

Wat lees je hier? Ik hoor vaak mensen zeggen: ik lees hier dat Jezus zegt dat Hij een plaats in de hemel gaat bereiden voor de leerlingen, zodat zij na hun dood daar opgenomen kunnen worden. En dus ook voor ons, zodat wij na onze dood in de hemel opgenomen kunnen worden.

Deze mensen zijn zich waarschijnlijk niet bewust dat ze als het ware 'voorgeprogrammeerd' zijn bij het lezen of horen van deze tekst. Dit stukje Evangelie wordt namelijk vaak gebruikt in uitvaarten. Ze zijn dus gewend deze woorden te duiden in het kader van een overlijden. Iemand is overleden, hij of zij verdwijnt uit deze wereld, maar vindt een nieuwe verblijfplaats bij God. Inderdaad een bemoedigende gedachte, heel toepasselijk voor een uitvaart.

Maar…

Maar Jezus spreekt hier niet met het oog op de dood van de leerlingen! Hij spreekt met het oog op zijn eigen dood ('dat ik wegga'). Hij legt uit dat die dood een betekenis heeft voor de leerlingen: Hij gaat weg (Hij sterft) om voor de leerlingen een plaats gereed te maken in het huis van zijn Vader.

'In het huis van mijn Vader' begrijpen wij al vlug als 'in de hemel', en 'in de hemel' begrijpen wij als 'in het hiernamaals'. Maar dat huis van de Vader is er nu al. Nu al kunnen wij ons verblijf houden in het huis van de Vader. Uiteraard kunnen we dat óók over de grens van de dood heen. Maar de tekst heeft op de eerste plaats betrekking op de periode waarin we nu leven.

Onder de loep

Laten we vers 3 onder de loep nemen:

Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.

- Weggaan = Jezus sterft (Johannes 19,30-33).

- Ik kom terug = Jezus komt weer bij zijn leerlingen op de avond van paaszondag (zie Johannes 20,19: Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!').

- Daartussenin staat Johannes 20,17: 'Houd Me niet vast', zei Jezus. 'Ik moet nog opstijgen naar de Vader.' Jezus gaat naar de Vader om een plaats gereed te maken. Hij doet dat dus op paaszondag, voordat Hij aan de leerlingen verschijnt en nadat Hij 's morgens Maria Magdalena ontmoette!

Als je de tekst zó leest heeft hij grote consequenties voor je leven nu, als leerling van Christus. Je hoort nu al thuis bij de Vader. Je mag bij Hem binnengaan, je leeft in gemeenschap met Hem. Je kunt Hem van alles vragen.

Nieuw

Als je teksten nieuw leest, zul je vaak nieuwe ontdekkingen doen. Ofwel je komt tot een betere uitleg, ofwel je ontdekt een nieuwe dimensie, ofwel het is of het stof van een oude tekst afgaat en de tekst een glans gaat krijgen. Bijbellezen is op deze manier steeds avontuurlijk. Precies zoals de ontmoeting met een bekende.

Jan van Beeck ofm #

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2011-2

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter