Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

in vogelvlucht
De geschiedenis van dit tijdschrift

geschiedenis KCV
Historisch overzicht 1964-1992
 

1974 Ed Arons

De charismatische vernieuwing is een stroming in vrijwel alle christelijke kerken, een werking van de Heilige Geest. Voor de mensen die binnen de r.-k. kerk bij deze stroming betrokken raakten in Nederland, werd in 1974 het tijdschriftje Bouwen aan de Nieuwe Aarde hun contactorgaan, met aankondigingen, verslagen en geestelijk voedsel.

Ed Arons nam - met vrijwilligers - in 1974 in Eindhoven de hoofdredactie en organisatie op zich. Pater Beijersbergen sM bleef nog tot 1998 lid van de redactie.

Toen in 1976 een stichting werd opgericht om deze geestelijke vernieuwing in de r.-k. kerk te bevorderen, kreeg deze stichting de naam van het reeds bekende tijdschrift: Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

De stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde werd het officiële orgaan voor charismatische vernieuwing in de r.-k. kerk in Nederland. De hele beweging van katholieken die aan deze vernieuwing gingen meewerken werd al spoedig Katholieke Charismatische Vernieuwing genoemd.
Het stichtingsbestuur heeft de naam van de stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde op 4 december 2001 veranderd in Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing. En sindsdien wordt ook kortweg over 'de KCV' gesproken.

Meer:

Over de beginperiode van André Beijersbergen sM en Ed Arons: zie in de serie MENSEN VAN HET  EERSTE UUR de documenten 0037, 0055 en 0056 op www.stucom.nl.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter