Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2014-4 Wees uitdelers

Wees uitdelers van genade! Dat is een van de vele aansporingen die paus Franciscus rechtstreeks aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing gaf op 1 juni jongstleden. Zijn toespraak staat in dit nummer. Hij stimuleert ons ook de straat op te gaan met het evangelie. Dat zijn we juist aan het inoefenen met de Hoop-tour. Lees hoe deze in Leiden van start gegaan is en over vergelijkbare ervaringen in Oosterhout.

Het lijkt misschien wat teveel actiegericht voor dit vakantienummer. Moeten we niet uitrusten? Paus Franciscus neemt dit jaar geen vakantie in zijn buitenverblijf, las ik. Hij weet wel hoe hij het hele jaar door rust en vrijheid kan vinden. Hij zei: 'Er is geen grotere vrijheid dan zich te laten dragen door de Geest door ervan af te zien alles te berekenen en te controleren, en het Hem mogelijk te maken ons te verlichten, te leiden…' Een goede zomer toegewenst en welkom op Celebrate!

Kees Slijkerman

INHOUD 

GETUIGENIS

4 Stap voor stap gaan geloven

- Erika

PAROCHIE pag. 12 en

6 Hoop-tour van start gegaan in Leiden

- Kees Slijkerman

PAUS FRANCISCUS

17 Paus Franciscus en de charismatische vernieuwing

 - toespraak in het Olympisch stadion te Rome

20 Foto's van de bijeenkomst in het Olympisch stadion

22 Wees uitdelers van de genade - wat paus Franciscus verwacht van de Katholieke Charismatische Vernieuwing

LEERLING WORDEN

10 Troost voor treurenden - De Bergrede, deel 3

- Jan van Beeck ofm

EVANGELISATIE pag. 6 en

12 Open kerk op koopavond

- Zuster Ruth Lagemann

26 Mensen laten stralen - Stichting Schitterend

- Marianne Visser van Klaarwater

BIJBEL pag. 10 en

14 Aansporingen in de brief aan de Hebreeën

- Han van Lijf

BEZINNING

24 Tijd

- Maria Rombouts

25 KCV: een groepering of een stroming?

- Kees Slijkerman

28 Als kind toegang tot Gods koninkrijk

- Marlies van der Lelij

GEZIN

30 KCV-Gezinsretraite najaar 2014

- Richard en Wendy Canters,

Peter en Judith van Hoof

31 Heerlijk weekend - verslag KCV-Gezinsretraite 2013

- Marijke en Jeroen Mom

VOOR U GELEZEN

32 Alles uit liefde en met een glimlach

- Tiny Pouwels over 'Met de glimlach - Leven met Elisabeth

van de Drie-eenheid' van Iny Driessen

CHARISMA'S

34 Gavenlijst uit 1982

- Paus Johannes Paulus II

WETENSWAARDIGHEDEN

5 Welkom op Celebrate

16 Nationale Open Dag

35 Celebrateprogramma

37 Celebratekernteam

38 Jolanda Swinkels in kerngroep

38 Doopgedachtenis in Pinkstergemeente

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter