Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

artikelen van
Jan van Beeck
 

STOP MET KLAGEN!

Leo Fijen in Lelystad 

Op 8 februari jl. vierden de kleine geloofsgemeenschappen* van Lelystad hun vijfjarig bestaan. Ze organiseerden een drukbezochte ontmoetings- en bezinningsdag voor de parochie. Redactie

Spreker Leo Fijen gaf enkele tips voor ieder die een parochie mee wil opbouwen. Hier volgt een selectie. 

De eerste boodschap van Leo was: stop met klagen! Uit eigen ervaring weet Leo ook wel dat er allerlei redenen zijn waarom je zou kunnen klagen. Bijvoorbeeld, de kerk waaraan je al jarenlang verbonden bent, wordt gesloten. Of je hebt grote kritiek op het beleid van de bisschop. Maar een gemeenschap die klaagt, is niet aantrekkelijk. Hetzelfde zie je in de politiek: een partij die zit te klagen, verliest de verkiezingen. 

Dienstbaar

Leo haalde voorts professor Jozef Wissink aan. Jozef zegt dat je de vitaliteit van een parochie af kunt lezen aan twee dingen:

- is de parochie bereid bij te leren?

- is de parochie dienstbaar aan de samenleving?

Leo wist te melden dat slechts acht procent van de katholieken dienstbaar is in diaconaal werk. 

Leo drong er ook op aan de kansen te grijpen die uitvaartdiensten bieden. Hij noemde het voorbeeld van een katholiek echtpaar dat wel gelovig was maar al lang niet meer in de kerk was gekomen. Toen de vrouw stierf, wilde de man toch een kerkelijke uitvaart, en hij was welkom. Dat deed hem erg goed. Sindsdien is de man sterk kerkelijk betrokken. 

Van hype naar hype

Veel mensen klagen dat jongeren niet bij de kerk willen horen. Leo relativeerde dat. Hij wees erop dat de vakbonden hetzelfde meemaken. Jongeren willen niet bij een instituut horen. Jongeren gaan van evenement naar evenement, van hype naar hype. Voor hen moet het kort en heftig zijn. Leo gaf een tip: geef jongeren taken. Bijvoorbeeld tijdens een wake bij een kruis. Of organiseer een reis naar Lourdes of Rome. 

Eenzaam

Je zult je als je je inzet voor een parochie vaak eenzaam voelen. Maak tijd voor God: 'eenzaam' wordt dan 'samen met Een'. 

Jan van Beeck ofm #

*Deze 'kleine geloofsgemeenschappen' heten op andere plaatsen 'kleine geloofsgroepen', 'small Christian communities', 'kleine kerkgemeenschappen'. Meer: het boek 'Kleine geloofsgroepen, wegen naar een vitale parochie', zie 0349 op www.stucom.nl.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-3 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter