Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Een katholieke Alpha-cursus organiseren
Daarvoor kun je een instructiedagen volgen

neem ook een abonnement
Op Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

STEEDS MEER LERENDE GEMEENSCHAPPEN

15 jaar Alpha-cursus in Nootdorp, een geweldige tijd

Jacques en Mary van Bijsterveld hebben na vijftien jaar de leiding over de Alpha-cursus overgedragen aan een nieuw team. In die vijftien jaar is heel veel nieuws gegroeid. Een terugblik.

nieuw Alpha team Nootdorp 2015Nieuw Alpha-team in Nootdorp

Een aantal mensen uit het bisdom Rotterdam is in 1998 naar de Alpha-conferentie in Houten geweest, waar Nicky Gumbel de ins en outs van de cursus heeft uitgelegd. Daarna startte in het najaar een rooms-katholieke Alpha-cursus in Den Haag, een cursus van tien avonden plus een weekend of hele zaterdag.

Eerst zelf volgen

In 2000 begonnen we met de Alpha-cursus in Nootdorp, in overleg met de toen verantwoordelijke pastor. We kregen alle ruimte en faciliteiten om de cursus zo in elkaar te zetten, als wij dachten dat het de beste opzet zou zijn. Vooraf zijn we zelf allebei de Alpha-cursus gaan volgen, ieder in een andere parochie. Eerst zelf aan den lijve ondervinden wat de Alpha met je doet en dan doorgeven. Daarvan hebben wij in praktische zin geleerd om de cursus op te zetten, met ons eigen tintje eraan. Aan de katholieke charismatische gebedsgroep Bartholomeus, die nu dertig jaar bestaat, hebben we vanaf het begin een hele goede ondersteuning gehad. Deze gebedsgroep leverde teamleden, helpers, kook- en bidteam en een team voor public relations.

 alpha-cursus-Nootdorp-maaltijdSamen eten en elkaar ontmoeten

Geweldige tijd

De afgelopen vijftien jaar was een geweldige tijd van samen met de deelnemers op zoek zijn naar verdieping van ons christelijk geloof. Alle belangrijke thema’s van ons geloof zijn aan de orde geweest: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij? Hoe kun je geloven? Bijbellezen, waarom? Hoe bidden? Et cetera.

Op de Alpha-zaterdag hadden we steeds twee thema’s: 'Wat doet de Heilige Geest?' en 'Hoe ontvang ik de Heilige Geest?' Met tussen de middag een leuk uitstapje: een rondleiding met een quiz in onze eigen Bartholomeuskerk in Nootdorp. In de middag mochten de deelnemers na de lofprijzing en inleiding naar een team gaan om voor zich te laten bidden en de Heilige Geest te vragen hen opnieuw te vullen met zijn aanwezigheid. Dit was nieuw voor de meeste deelnemers en ze werden er helemaal enthousiast van. De Heilige Geest heeft veel deelnemers echt aangeraakt op verschillende manieren. Prachtig om te zien!

Bisschop

In 2014 hadden we de vijftiende Alpha-cursus, met negentien deelnemers, zes teamleden, een bid- en een kookgroep. Voor deze Alpha-cursus kwam onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende, die een geweldige inleiding heeft gehouden over: Wie is de Heilige Geest? Ook hij ging naar de keuken om een bordje eten op te halen, eten dat op een zeer gevarieerde wijze iedere week werd klaargemaakt door de kookgroep.

bisschop van den-Hende-Alpha-cursus NootdorpBisschop J. van den Hende gaf een geweldige inleiding

Alpha en omega

Vanaf 2001 werd na de Alpha-cursus de Alpha/Omega-cursus gegeven. Deze wordt om de twee jaar gegeven voor de Alpha-cursisten van de voorgaande jaren. Ook de bijeenkomsten van de Alpha/Omega-cursus, waarin de rooms-katholieke geloofsleer wordt uitgelegd, beginnen we steeds met een maaltijd. Onderwerpen zijn onder meer kerkhistorie en sacramenten (Eucharistie in het bijzonder), met uitleg van wat het allemaal betekent: kleuren van de kazuifels, symboliek en betekenis van het liturgisch jaar, de heiligen, gebeden.

Follow-up-groepen

In 2009 begonnen we met Alpha-follow-upgroepen. De eerste vijf jaar onder leiding van een charismatische dominee. Met deze follow-upgroepen deden we de vorming Adem van leven en behandelden we de gaven van de Heilige Geest, genezing (het boek van pater Tardif), de geloofsbelijdenis van Nicea, het Onzevader, de tabernakel, Jodendom, fundamenten van het christelijk geloof enzovoort.

Die dominee is in 2014 wegens tijdgebrek gestopt, waarna we zelfstandig verder zijn gegaan. Ieder jaar kwamen er mensen bij, die ook wilden deelnemen aan zo'n follow-upgroep, mensen die daarvoor de Alpha-cursus hadden gedaan. Vorig jaar zijn de eerste Alpha-follow-upgroepen zelfstandig verder gegaan. Zij komen eenmaal in de veertien dagen bij elkaar om samen de week door te spreken en zo gemeenschap op te bouwen. In hun bijeenkomsten is er ook lofprijzing, bijbellezen en voor elkaar bidden. Twee andere Alpha-follow-upgroepen hebben dit jaar de vorming Adem van leven gedaan, een vorming tot leven in de Geest. En daarna nog een vorming over gaven en vrucht van de Geest. Al deze groepen worden begeleid door deelnemers die eerst zelf de Alpha-cursus en de Alpha-Omega-cursus hebben gevolgd.

Sinds 2004 organiseren we ook een bijbelgroep. Afgelopen jaar op drie verschillende plaatsen in onze regio. Die bijbelgroepen hebben elk negen bijeenkomsten in een jaar.

Alphacursus Nootdorp groepsfotoBisschop J. van den Hende te midden van Alpha-cursisten

Alpha-groepen samen

We sluiten jaarlijks in juni het seizoen af met een feestelijk gebeuren voor alle Alpha-groepen. De mooiste reactie die we van deelnemers hebben gekregen is dat ze meer zijn gaan beseffen dat Jezus in hen leeft en dat ze heel bewust de Heilige Geest hebben ontvangen die hen naar de Vader leidt. Wat kan er allemaal niet tot stand komen door de Alpha-cursus!

Mary en Jacques van Bijsterveld

__________

Nieuw team 

Op 23 mei 2015 is er in Nootdorp in de zaterdagvondviering van de parochie afscheid genomen van het oude Alpha-team dat bestond uit Jacques en Mary van Bijsterveld. De kerk zat behoorlijk vol met veel oud-deelnemers aan de Alpha-cursus. Het leek wel een reünie. Een groot jongerenkoor zong.

Jacqes en Mary tijdens een Alpha-cursusJacqes en Mary tijdens een Alpha-cursus

Jacques en Mary hebben de leiding overgedragen aan Jacinta en Ronald Bunnik en Margareth Hooijmans (foto). Pastoor Thijs van Zaal heeft hun de handen opgelegd en gezegend voor hun nieuwe Alpha-taak in de parochie Christus Koning, waar de vroegere Bartholomeusparochie nu deel van uitmaakt. Jacques en Mary blijven actief in de follow-upgroepen en de gebedsgroep.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-6

Dit is document a4089 op www.kcv-net.nl

Meer over de betreffende parochie.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter