Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon voor de week van de eenheid

icoon-voor-de-week-van-de-eenheid-husstege

ICOON VOOR DE WEEK VAN DE EENHEID

Op deze icoon staan de Moeder Gods en het Christuskind afgebeeld in een grote cirkel, die symbool staat voor eenheid. In de buitenste rand vinden we de vier Evangelisten, die ieder op hun wijze Jezus en Maria hebben ‘geschilderd’.

Het belangrijkste eerst

Een icoon wordt ‘geschreven’ en afhankelijk van de schrijfrichting komt het belangrijkste eerst: Christus. Hij is één met de Vader. Maria wijst met haar hand naar Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus maakt het zegengebaar en zijn andere hand rust op het Boek. Dit betekent dat Hij zelf het Woord van God is dat vanaf het eerste begin bestaat (Johannes 1).

Goddelijk

Uniek is dat Maria het boek draagt en openhoudt bij Christus’ gebed: ‘Dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U’ (Johannes 17,21*). Deze eenheid weerspiegelt de eenheid van de drie goddelijke Personen waarin Maria op unieke wijze deelt. De witte stralen doordringen alles en niets of niemand ontkomt aan Gods Licht.

In haar schoot

In Maria’s schoot verbond Gods Zoon zich aan de mensheid, helpt Hij ons één te zijn en maakt Hij ons tot werktuigen van eenheid. Als Moeder van de Liefde en de eenheid verenigt Maria ons, zoals de eerste leerlingen in het Cenakel. De Heilige Bernardus zet uiteen dat haar toestemming mede oorzaak is van de hereniging van alle dingen, die Christus door de verlossing heeft bewerkstelligd.**

Heilige Geest verenigt

De duif bovenin de icoon verwijst naar de Heilige Geest en naar ons eigen doopsel en vormsel. De Heilige Geest maakt ons één van hart en ziel en verenigt alle leerlingen van Christus met elkaar en met God.

 

Angelique Hüsstege-Schilder

Stichting Porta Fidei

 

Parochies en gemeenten kunnen deze icoon van iconenatelier Hüsstege een tijdje in hun midden hebben of tien iconen voor de veertigdagentijd en Pasen, advent en Kerst of de tijd door het jaar.  

*Willibrordvertaling 2012

**Kolossenzen 1,15-20

 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-5

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter