KCV

 

Herinnering van pater André Beijersbergen
Aan deze conferentie in Nijmegen

1972
Artikel pater André over de doop in de Geest
 

1971 Conferentie in Nijmegen

In het najaar van 1971 was er in Nijmegen een grote charismatische conferentie, geleid door David du Plessis, prof. Rodman Williams en dr. Kilian McDonnell. Op deze conferentie maakte pater André Beijersbergen kennis met de charismatische vernieuwing. Van die drie sprekers heeft de rooms-katholieke pater dr. Kilian McDonnell een prominente rol gespeeld in de katholieke charismatische vernieuwing.

Ds. W.W. Verhoef schreef over deze conferentie: 'Na een lange landelijke stilte eindelijk een nieuwe inspiratie. Het was een ontmoetingspunt voor velen, uit diverse groepen en bewegingen' (Vuur jrg. 17, nr. 7/8). Ds. Verhoef was al sinds de jaren vijftig bezig was met charismatische vernieuwing in de protestantse kerken.

Op 24 maart 1973 kreeg deze conferentie een vervolg dat door pater Beijersbergen zo werd aangekondigd in Bouwen aan de Nieuwe Aarde: 'De bedoeling van deze conferentie is: te bevorderen dat de christenen van alle gezindten zich open zouden stellen voor de gaven (charismata) van de heilige Geest. De deelnemers (tussen de 150 en de 200) komen van alle kerken; het aantal katholieken is groeiend'. Deze conferentie was op de Westerhelling, Sophiaweg 8, te Nijmegen.

Kees Slijkerman, 17-12-2013

Bron: Bouwen aan de Nieuwe Aarde jaargang 29 nr. 5, sept-okt. 2001 Verschijningsdatum 21 september 2001

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter