KCV

 

Website over charisma's
In opbouw

Gaven van de heilige Geest


Vrucht van de heilige Geest

 

Charisma's

In de brieven van Petrus en Paulus lezen we over charisma's.

In de eerste brief van Petrus staat het Griekse woord 'charisma' in 1 Petrus 4,10-11. 'Charisma' wordt hier vertaald met 'gave'. Petrus schrijft: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.' Je kunt zeggen dat in deze tekst onderscheid is tussen twee groepen: charisma's voor sprekers en charisma's voor doeners.

In de brieven van Paulus staan verschillende lijsten van charisma's. Klik hier voor een overzicht van de charisma's die Paulus noemt: charismalijsten.  Geen enkele lijst van charisma's is compleet. De Heilige Geest kan in elke tijd en omstandigheid charisma's geven die nog niet in Bijbel genoemd werden. Klik hier voor meer lijsten van charisma's.

Eeuwenlang was er in de Kerk veel te weinig aandacht voor de Heilige Geest en de charisma's. Het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) bracht daar verandering in. Het belang van charisma's is opnieuw ontdekt. Klik hier voor een overzicht van concilieteksten over charisma's.

Een van de belangrijkste taken van de Katholieke Charismatische Vernieuwing is de ontvangst en het goede gebruik van charisma's in onze tijd te bevorderen. Ook charisma's die eeuwenlang ogenschijnlijk alleen bij bepaalde heiligen voorkwamen, zoals profetie, klanktaal (ook tongentaal genaamd) en genezing. Die functioneren door de charismatische vernieuwing weer veel meer in de Kerk zoals in het begin.

Charisma's krijg je om te gebruiken voor de opbouw van de geloofsgemeenschap, de Kerk. Alleen het charisma van klanktaal is in eerste instantie 'alleen maar' een hulp bij je persoonlijk gebed. 'Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat' (1 Korintiërs 14,4a). Dat gelovigen door klanktaal gemakkelijker kunnen bidden als hun eigen woorden tekortschieten, dat is indirect wel opbouwend voor de geloofsgemeenschap.

Charisma's worden vaak 'gaven van de Geest' genoemd. De Catechismus van de Katholieke Kerk noemt ze 'charismata' (CKK nr. 799-801) en gebruikt 'gaven van de Geest' voor de kenmerken die Jesaja noemt (Jesaja 11,1-3).

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter