KCV

 

Hoor Shirley S. Zichem
Haar lied Jesus, I want to know you

Artikelen van Shirley
In Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

Zang en muziekgroep The Gospel olv Shirley Zichem

The Gospel is een zang- en muziekgroep in de regio Rotterdam-Den Haag onder leiding van Shirley S. Zichem. Graag spelen zij overal in Nederland en daarbuiten, waar zij gevraagd worden. Ze hebben al verschillende liturgische vieringen, vormselvieringen, conferenties en lofprijsbijeenkomsten tot een bijzondere ervaring gemaakt.

Dat kunnen ze natuurlijk niet kosteloos blijven doen. Tegen een redelijke financiële vergoeding kunnen ze het op aanvraag verzorgen. Vanaf 375 euro kunt u genieten van een muziekale begeleiding met zang, die de liturgie zeer gevoelig verzorgd. U kunt er ook vragen bij een huwelijk, begrafenis, doopsel, gebedsdienst, lofprijzing en aanbidding. Het zijn allemaal zzpr's en de samenstelling van de groep varieert ook weer nieuwe mensen erbij. Kosten hangen af van het aantal muzikanten, het aantal nummers, de hoeveelheid tijd, de reisafstand en de voorbereiding. Repetities, reizen en voorbereidingen nemen ontzettend veel tijd in beslag.

The Gospel stemt altijd af met de Schriftlezingen in een viering en heeft ook pertinent een voorbereiding met de priester die voorgaat in de Heilige Mis. De liedkeus wordt besproken en naar de wensen wordt geluistert..

Dat heeft de Kerk nodig

Een pastoor vroeg Shirley opnieuw voor "het mooi en prachtig Mini Kerst Concert Diner", "dat heeft de Kerk weer nodig Shirley zei hij: om weer helemaal op te leven!"

Een pastoor-deken schreef na afloop: "Graag wil ik u allerhartelijkst danken voor de indrukwekkende wijze waarop u, en uw medezangeres, de pianist Guido en gitarist Joep de plechtigheid van het Vormselsacrament, met gevoel voor liturgie, hebben verzorgd. Het was werkelijk hartverwarmend. Vooral aan het einde wist u hele de kerk in een blijde stemming te krijgen en actief mee te doen."

Contact 

tel. 06 82 91 84 17

e:  sszichem@gmail.com

Op onderstaande video zingt The Gospel in een van haar mogelijke samenstellingen in een viering met kardinaal Eijk en priesters van het aartsbisdom. De kardinaal dankte na afloop voor de mooie zang, mooie teksten en fraaie muzikale begeleiding (hoor hier dat fragment). Een van de aanwezige priesters zei na afloop: "Dat is nou precies wat wij ook bij ons in de kerk zouden moeten hebben!"

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter