Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

wat er nog meer stond
In dezelfde editie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde

tienerfestivals
Van de KCV
 

ALLEDAAGS KATHOLIEK CHARISMATISCH LEVEN

Jonge generatie aan het woord

Wat is een katholieke charismatische levensstijl? Daarover werd een workshop gegeven tijdens de Nationale Open Dag 2016 van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Spreekster was een jonge vrouw. In deze workshop kwam 'de derde generatie' van de KCV aan het woord. En het werd heel interessant.

Aansluiting in woonplaats

Ze vertelt over haar eigen leven. Van jongs af aan is ze bekend met de KCV. Op vijftienjarige leeftijd neemt ze deel aan een KCV-tienerkamp en heeft ze een ervaring van de Heilige Geest. Ze bidt: 'Heer, ga mij voor, wordt Heer van mijn leven.'

Ze krijgt verkering met Mark, die komt uit een niet-christelijk gezin. 'Ik heb hem gelijk aan God gegeven,' zegt ze.

Mark verbaast zich erover dat alle mensen in het christelijke kamp waar hij aan deelneemt zo aardig tegen hem zijn, terwijl hij niet gelovig is. Dan bekeert hij zich tot het geloof in Christus. Inge geeft hem alle ruimte voor geestelijke groei en innerlijke genezing. Wonen in een katholieke charismatische jongerengemeenschap in Den Haag en Helmond helpt hen allebei. 'Een katholieke charismatische levensstijl doe je samen', zegt ze.

Als ze gaan trouwen zoeken ze een woonplaats waar ze dat samen kunnen voortzetten. Ze gaan uiteindelijk in Helmond wonen.

Ze moet oppassen zich niet gelijk in allerlei katholieke charismatische en andere christelijke activiteiten te storten. Samen met Mark zoekt ze een levensstijl die past bij hun geestelijk niveau, rekening houdend met hun verschillende achtergronden. Ze sluit zich aan bij een groepje van Biddende Moeders. Dat zijn vrouwen die samenkomen om te bidden voor hun kinderen of kleinkinderen. De bijeenkomsten in die groepen zijn eenvoudig: uitwisselen, iets lezen, intenties op een briefje schrijven en in een mandje leggen en samen bidden voor de kinderen. Het blijkt niet zo moeilijk bijvoorbeeld op het schoolplein andere moeders hiervoor uit te nodigen als er bij een moeder enige interesse voor het geloof blijkt. 'De drempel naar een katholieke charismatische gebedsgroep is hoger', zegt Simone Klarenbeek, die Inge ondersteunt in deze workshop. 'Want daarin gaat het niet over je kinderen maar over jouzelf en jouw openheid voor Gods Geest.'

Stabiele factor

Die gebedsgroep is er wel en wordt voor Inge een stabiele factor in haar leven. Opvallend is dat ze in Helmond een aparte vrouwengebedsgroep hebben en daarnaast een aparte mannengebedsgroep (waar Mark aan deelneemt). Wel handig, want als de mannen hun gebedsgroep hebben, kunnen hun vrouwen thuis bij de kinderen zijn en omgekeerd. Vrouwen hebben soms ook onderwerpen die ze op een andere manier met elkaar bespreken dan wanneer er mannen bij zijn. Ook mannen hebben dat.

Wat niet lukte

Dat het niet allemaal succes is wat ze meemaken in Helmond illustreren Inge en Simone ook. De parochie vraagt de gebedsgroep om de voorbereiding van kinderen op hun eerste Heilige Communie op zich te nemen. Die verplichte voorbereiding bestaat uit een serie bijeenkomsten voor de kinderen en gelijktijdig in een andere ruimte voor de ouders. 'Maar de communieouders wilden onze catechese niet', vertelt Simone. 'We probeerden die catechese zo eenvoudig mogelijk te maken om daarmee aan te sluiten bij het niveau van de ouders. Eenvoudig spreken over de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat wilden de meeste ouders van communicantjes niet. ' Vanwege de weerstand onder de ouders zien de pastores zich genoodzaakt een lager instapniveau te kiezen, met minder verplichtingen.

Gewoon dagelijks belangstellend

Wat vervolgens wel goed gaat, is het geven van een vorming tot leven in de Geest, de aloude introductievorming van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Die vorming wordt ook wel de zeven weken vorming genoemd*. Vijfentwintig vrouwen namen eraan deel, voor een deel hadden ze deze vorming al eerder ontvangen. Andere deelnemers, onder wie enkele communieouders, kwamen vooral via persoonlijke contacten.

Wat vooral 'lukt' is het gewone dagelijkse leven leven in contact met mensen die je achterin de kerk spreekt, met medeouders op school, met buren, kennissen en vrienden. Meeleven met elkaar. Omzien naar elkaar. Soms een stap naar die ander durven zetten en ook, als de situatie erom vraagt, voorstellen: zal ik voor je bidden? Of zeggen: we zullen er in onze gebedsgroep voor bidden.

'En', zegt ze, 'de eerste prioriteit bij activiteiten blijft je eigen gezin. Verlies je niet in activiteiten waardoor je je gezin tekort doet. Veel vrijheid heb je nodig en weinig dingen die moeten.' Het groepje van Biddende Moeders bleek drie jaar lang heel goed te passen in het dagpatroon van de betreffende moeders. Daarna veel minder.

KCV-Nationale-open-dag-Ede-2016De Nationale Open Dag 2016 bood keus uit verschillende workshops. 

Welke school

Een van de deelnemers in de workshop vroeg: 'Maar wat als je in je omgeving alleen staat met je katholieke charismatische geloofsbeleving? Geen andere jonge gezinnen en een basisschool die in naam wel katholiek is maar waar het katholieke geloof niet geleefd en gepraktiseerd wordt. Wij denken er zelfs over onze kinderen naar een protestantse school te sturen.'

Dat laatste herkent ze. Ook zij en haar man hebben op een gegeven moment hun kinderen van de 'katholieke school' afgehaald omdat de nieuwe evangelische basisschool een veel beter aanbod had. Wat ze op de katholieke school te horen kregen stond zo vaak haaks op wat ze thuis hoorden dat het veel onrust gaf in het gezin. Die onrust verdween toen de kinderen eenmaal naar de evangelische basisschool gingen. 'Ook al moeten wij steeds 25 minuten rijden om ze naar school te brengen. Dat hebben we er graag voor over.'

Jonge generatie

En toen was het uurtje voor deze workshop voorbij. Heel verfrissend om de jongste generatie zo aan het woord te horen. Uiteraard is het laatste woord over een katholieke charismatische levensstijl hiermee nog lang niet gesproken.

Kees Slijkerman

#

*Vorming tot leven in de Geest: Een zeven weken durende vorming past in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren en biedt de deelnemers ruimte om in vijftig dagen via een meer persoonlijke paaservaring te komen tot een meer persoonlijke pinksterervaring. Meestal duurt deze basisvorming een paar weken meer, maar de inhoud wordt ook wel eens in een retraite van een week of een weekend geboden.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-4

Dit is document a4099 op www.kcv-net.nl 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter