Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Israël en de volken
Bisschop Van den Hout over het boek 'De Messias leren. Israël en de volken'
 

EEN DROOM OVER ONZE OMGANG MET MARIA

Voorgelegd aan de plaatselijke bisschop, mgr. van den Hout 

Het gebeurt soms dat God via een droom iets duidelijk wil maken. Maar zelden zit er in een droom een boodschap voor heel veel mensen tegelijk. In deze droom misschien?

Vorig jaar kreeg een protestantse vrouw (haar naam is bij de redactie bekend) een droom waarvan ze de betekenis aanvankelijk niet begreep. Ze heeft deze droom voorgelegd aan René Leitner, die in Nederland de verzoeningsbeweging Toward Jerusalem Council II coördineert, en daarna aan mgr. Ron van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden. Eerst de vrouw zelf over haar droom.

De droom

‘Ik had vannacht een droom, die zich enkele malen herhaalde en waarvan ik eerst niets begreep, totdat de Heer het mij duidelijk maakte.

Ik zag een jong meisje met prachtige bruine ogen en donker haar, begeleid door een oudere, forse man, die haar wilde beschermen en steeds weer op haar af kwam om haar te zegenen. Hij had zwarte bokshandschoenen aan en legde die dan helemaal over haar gezicht, zodat zij onherkenbaar werd als hij haar zegende en hij verloor haar geen moment uit het oog. Het meisje moest zich eraan onderwerpen, maar telkens beefde zij van angst als de man er weer aan kwam. Met haar mooie ogen keek ze mij dan aan en ik verstond het als een noodkreet: “Help mij, help mij alstublieft uit deze situatie.”

Maria bijna doodgeknuffeld

Eerst begreep ik niet wie zij was, totdat de Heer het mij duidelijk maakte: dit is Maria, die door de Kerk bijna wordt doodgeknuffeld.

Maria is een Joodse vrouw en, net als haar Zoon, vertegenwoordigt zij Israël. De Kerk heeft haar hiervan losgemaakt en onder haar kerkelijke ’hoede’ genomen. Een smartelijke weg die zij gaat, waaruit zij zo graag verlost wil worden.

Taboe in protestantse kring

Aan mij heeft de Heer al enkele jaren geleden liefde en respect voor Maria gegeven als eeuwigdurende bijstand, iets wat in protestantse kringen ongehoord is. In mijn kerkelijke kring kan ik hier nooit over praten. Het is taboe.

Wij moeten schuld belijden aan Maria, die enerzijds wordt doodgeknuffeld en anderzijds wordt doodgezwegen. Zij lijdt met haar volk onder wanbegrip en miskenning.’

Tot zover de droom en haar eigen uitleg ervan. De tussenkopjes zijn van de redactie.

Authenticiteit van deze droom

We kregen toestemming deze droom te publiceren en hebben de bisschop naar zijn indruk gevraagd. Want over de authenticiteit en het ordelijk gebruik van charisma’s moeten de leiders van de Kerk oordelen, leert ons het Tweede Vaticaans Concilie. Welke indruk had bisschop Van den Hout van de authenticiteit en betekenis van deze droom? Hij schreef:

“Een oordeel geven over een droom van iemand en de interpretatie die de ontvanger erin ziet, is een precaire zaak. Toen ik haar de droom hoorde vertellen, dacht ik wel meteen: ‘Ze heeft wel een beetje gelijk.’ En dat heb ik haar ook gezegd. In de katholieke parochies neemt de aandacht voor Maria steeds minder liturgische vormen aan. Veel gelovigen zijn gehecht aan een devotie tot Maria en steken kaarsen op, zonder dat ze zich door haar naar Christus laten verwijzen. Er groeit ook een gebruik om in bijna elke mis een Marialied te zingen (na de H. Communie of na de zegen). Er zijn echter officieel voldoende Mariafeesten. Ook bij uitvaarten hoort tegenwoordig een Marialied. Het is wat mij betreft niet verboden, maar het evenwicht raakt zoek. De meimaand en de oktobermaand worden ook door de Mariadevotie overvleugeld, terwijl het liturgisch geen mariale tijd is. Ik ben vóór een mariaal karakter van de Kerk, maar het moet wel in evenwicht blijven met een gezonde devotie voor Christus.”

Tot zover bisschop mgr. dr. C.F.M. van den Hout,

bisschop van Groningen – Leeuwarden

 

Over Mariadevotie en KCV: 0011 op www.stucom.nl.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde  2020-1

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter