CHARIS

 
 

Bethanië

'Bethanië' in Raalte sinds 2022, waar Bernadette Reefman nu woont.

Veel bescheidener dan het Gebedshuis Bethanië, dat in Tegelen was van 2013 tot mei 2021. Daar kon je individueel of met enkelen, een of meerdere dagen, verblijven voor gebed. In Raalte ontvangt Bernadette mensen voor gebed en gesprek en zij blijft op de achtergrond bidden voor CHARIS.

Contact: Mevr. B.M.A. Reefman OCDS, Bernadette Reefman (bethanie@raalteov.nl)

Om dankbaar op terug te kijken: de informatie over Tegelen was:

Voor de gasten is er geestelijke begeleiding en deelname aan gezamenlijke gebedsmomenten en maaltijden. Gasten betalen een financiële bijdrage.

Stichting: De oprichters, Bernadette Reefman en Elisabeth van Bragt, tekenden op 17 juni 2013 de statuten van de Stichting Gebedshuis Bethanië. Het was in zekere zin een voorzetting van hun samenwerking in het Willibrordushuis te Den Haag.

Doel: Overeenkomstig het voorbeeld van Jezus Christus, die zich telkens terugtrok naar een eenzame plaats om te bidden* en de oproep 'Bidt zonder ophouden!' van de apostel Paulus**, vanuit een contemplatieve levenshouding komen tot een persoonlijke relatie met de Heer door Hem bekend te maken en de mensen naar Hem toe te brengen. 

Spiritualiteit: De stichting werkt vanuit de spiritualiteit van de Ongeschoeide Karmel en de charismatische vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk en de pastorale richtlijnen van de bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Website: www.gebedshuistegelen.nl

Joseph kapel gebedshuis BethanieDe allereerste vergadering van vertegewoordigers van de groepen die een CHARIS Service of Communion voor Nederland gingen vormen was in de Josephkapel (foto) en Het Cenakelvan dit gebedshuis in maart 2019.

*Marcus 1,35 en Lucas 5,16

**Tessalonicenzen 5,17Bernadette Reefman en Johanna Maria van der VeldenBernadette Reefman en Johanna Maria van der Velden secretaris Stichting Gebedshuis Bethanië

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter