Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

subsite
Over charisma's
 

RESETTEN MET GENERATIONS

Liesbeth Wilking over toerustingsweekend Generations

Liesbeth volgde het volwassenenprogramma van het toerustingsweekend Generations, dat de Katholieke Charismatische Vernieuwing eind januari organiseerde.

Waarom ben je vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Generations toegekomen?

Het thema Vreugde in toewijding trok me aan. Voor mezelf zocht ik een gelegenheid om te resetten en tegelijk wilde ik voor mijn zeventienjarige dochter Caroline zorgen, die chronisch ziek is. Ze ging mee. Dit was de ideale gelegenheid die ik met beide handen aangreep. Het leidde ons bovendien naar het vertrouwde en dierbare gebouw in Helvoirt, waar ik nu 25 jaar 'thuis' ben. Ik kwam er vaak met de Gemeenschap Emmanuel. Onmiddellijk was er een meisje dat het bed voor Caroline opmaakte, haar kamergenoten kwamen haar halen. De liefde was zo merkbaar. We wisten ons gedragen.

Stapje verder zetten

Dit toerustingsweekend was een oproep je meer bewust te worden van de charisma's die je hebt ontvangen. En we werden aangespoord onze plaats in te nemen, een plaats waar je - met het charisma dat jij hebt ontvangen - dienstbaar kunt zijn aan het koninkrijk van God. Heb je in dat opzicht in dit weekend een stapje verder kunnen zetten?

Jazeker. Na een perfecte inleiding van Jolanda Swinkels over de charisma's, mochten we in deelgroepjes zitten rond een charisma dat je uitkoos uit Romeinen 12, 6-12. Terwijl ik bedacht dat ik te zeer uitgeput was van het 'zorgen voor' om nog iets van de gaven te kiezen, zei Jolanda dat de gaven komen uit de apotheek van God. Wie zou er nu geen geneesmiddel aangrijpen als hij ziek is of uitgeput. Ik vond dus meerdere gaven die mij wel wat leken en koos uiteindelijk vrijgevig zijn en delen (Romeinen 12,8b).*

Vrijgevigheid

De getuigenissen van anderen in ons deelgroepje waren verrijkend: iemand vertelde dat hij al de vloeren bekostigde van mensen die in financiële moeilijkheden waren. De vraag rees waar de grens is van vrijgevigheid en we waren het erover eens dat je hart het aangeeft. Ik ben zelf ook financieel beperkt en ervaar immense goedheid van gulle gevers. Ik heb altijd gegeven onder het motto 'wie kan delen is rijk, wie niet kan delen is arm'. Uiteindelijk was het een bevestiging van mijn voornemen en een bemoediging nog meer mijn plaats in te nemen en te geven: geld, middelen, materialen, voedsel, eigen tijd en capaciteit. Zowel geven als ontvangen maakt nederig en blij. Gierige mensen zien er ook uit als zuurpruimen. Mensen die geven, stralen en blijven er jong uitzien.

Ik citeer nog even wat hierover stond op het blaadje dat we van Jolanda kregen: 'Deze gave is niet beperkt tot rijke mensen. Veel rijken zijn immers geen gevers, maar hebbers! Iedereen is geroepen om tienden te geven*'. Dit wil zeggen: 10% van je netto of bruto inkomen. Mijn kamergenoot, die ik middernacht in het donker ontmoette (ik wist totaal niet welk gezicht ik me bij haar moest voorstellen) vertelde me dat ze een Franstalige Bijbel had gekocht voor iemand in haar parochie. Ze is financieel beperkt en de verkoopster gaf 50% korting. Zo komt de hemel op aarde. Bevrijdend.

KISI-kids erbij

Wat vind je ervan dat een paar programmaonderdelen samen met de KISI-kids waren; en dat die programmaonderdelen waren afgestemd op de kinderen?

Het was verfrissend die dansende, muzikale kids om ons heen. De sketches van hun begeleiders waren grappig en leerzaam, voor zover verstaanbaar. De dieren uit het evangelie werden levensecht uitgebeeld en vormden een 'dierengebedsgroep', hilarisch. Indrukwekkend was op de laatste dag het gebed van de kinderen voor de ouderen. Ze stonden rondom ons en baden.

Vijanden zegenen

Wat sprak jou het meest aan in Generations 2015? Waar had je het meeste aan? Wat heeft je bemoedigd of geïnspireerd?

De eerste avond was er een 'talk' van een christelijke vluchteling uit Syrië. Ik was erg onder de indruk toen hij vertelde hoe er werkelijk wonderen zoals genezingen gebeuren midden in het oorlogsgeweld, hoe concreet God aanwezig is. Na dit getuigenis kon je kiezen om in een groep te bidden voor een van de brandhaarden in de wereld. Het begrip 'je vijand zegenen', dat we daarbij meekregen vanuit het evangelie, vond ik erg rijk. Het overstijgt je neiging tot boosheid, machteloosheid, neerslachtigheid, verwondingen. Iedere mens heeft zo zijn 'vijanden': de mensen die je teleurstellen, die je kleineren, verwaarlozen, uitsluiten, bestelen, die liegen en kwaadspreken. Ik kon mij vroeger niets voorstellen bij dat zegenen van je vijanden, nu wel. Het geeft innerlijke vrede, die bijdraagt - hoe klein ook - aan de wereldvrede waartoe wij geroepen zijn.

Bij de aanbidding - soms ingetogen dan uitbundig -, begeleid door Jacob's Ladder konden we alles bij Hem neerleggen en Hem loven en prijzen: Blessed be Your Name when the sun is shining, when the darkness closes in.

Hartverwarmend

Wat zou je nog willen toevoegen?

Aan de liefde die ze voor elkaar hebben, herken je Jezus' volgelingen. En dat ervoer ik in dit toerustingsweekend ook. Kinderen droegen pasgeboren, 'verse' baby'tjes, ouderen vertegenwoordigden de zalvende, geruststellende wijsheid, tieners zongen met aanstekelijk enthousiasme, zwakken gaven sterke getuigenissen... Het contact met mensen die je niet kent, was zo hartverwarmend en helend dat je werkelijk Gods liefde ervoer. Je bent samen het Lichaam van Christus: gewond, sterk, mooi. Het was één grote familiereünie, met dank aan de organisatoren. Wij kwamen hongerig en dorstig aan. We zijn gevoed en gelaafd huiswaarts gekeerd. Steeds weer thuiskomen! De muziek van de lofprijzing blijft doorklinken: Heel mijn hart is van U, mijn hoop is op U!

*De andere gaven omschreef Jolanda als profeteren, dienstbetoon/gastvrijheid, onderwijzen, bemoedigen, leiding geven en barmhartigheid bewijzen. Voor de charisma's bemoedigen en barmhartigheid bewijzen kozen tweemaal zoveel mensen als voor de andere gaven.

**Lees over het geven van tienden in de Bijbel: Leviticus 27,30; Numeri 18,26; Deuteronomium 14,22-29 en 2 Kronieken 31, 4-5 en Lucas 18,12.

#

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter