Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Celebrate 2015


Neem ook een abonnement
Blijf verbonden
 

CELEBRATEFESTIVAL 2014: PUUR GOUD

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-5

Een groot aantal parochianen van de Christus-Koningparochie nam deel aan de vakantieconferentie Celebrate, die de Katholieke Charismatische Vernieuwing dit jaar voor de 10e keer organiseerde. Een van de parochianen schreef het volgende verslag voor haar parochieblad.

Groepsfoto-parochianen-Celebrate2014

Dit jaar [2014] werd het 10e  Celebratefestival georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Dat is een van de bewegingen binnen de Katholieke Kerk die een specifieke bijdrage levert aan de diversiteit of eenheid in verscheidenheid. Het festival werd voor de 5e maal gehouden in Pagedal te Stadskanaal. Met 750 deelnemers, waarvan de helft jonger dan 25 jaar was, werd dit een jeugdig samen-kerk-zijn.

Oplaadmoment

Het festival werd door veel gezinnen bezocht, die het als een jaarlijks terugkerend oplaadmoment ervaren. Er waren ongeveer 350 volwassenen aanwezig, 25 jongeren, 170 kinderen en aan het speciale tienerfestival 4U! hebben ongeveer 130 tieners en 50 tienerwerkers meegedaan.

Priester-Johannes-Van-Voorst-tot Voorst-Celebrate-2014

Johannes van Voorst tot Voorst, die onlangs in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem tot priester is gewijd, was ook van de partij. Hij is min of meer opgegroeid binnen de KCV en vormt op die manier een welsprekend getuigenis van wat geloof in God met jezelf en je leven kan doen.

Als thema voor deze week was gekozen voor PUUR GOUD, dat is afgeleid van enkele verzen uit de Schrift (Openbaring 3). Hoewel het leven in de maatschappij erg gericht is op uitblinken en winnen - denk maar eens aan Hollands got talent, the Voice of Holland en de WK-finale - bestaat er ook nog een andere levensinvulling. Het gaat om de vraag in hoeverre wij liefde en vriendschap, geluk, mededogen en barmhartigheid een plaats in ons leven willen geven.

Gelouterd

Wat mij duidelijk gemaakt is tijdens deze week via de verschillende lezingen en workshops, is het feit dat het als puur goud gezien kan worden als geroepen worden door God, die er voor ons wil zijn. Zijn Woord, het Woord uit de Schrift is als PUUR GOUD. Het Woord wordt door ons geloof een gave van God voor ons geloofsleven. En het Woord loutert ons als goud. Het gaat om geloofsleven dat zich afspeelt in ieders hart, in ieders binnenkamer. Het gaat om de relatie die je opbouwt met God.

Puur goud is een edelmetaal dat heel zacht is. Goud zoals wij het kennen, bevat echter een beetje ongerechtigheid dat eruit moet als je puur goud wilt krijgen. Voor de stevigheid heb je echter wel een vermenging of legering met een andere stof nodig. Christus heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. Hij heeft door zijn lijden, sterven en verrijzenis ons geschoond en gelouterd tot gezuiverd goud, puur goud. En Jezus geeft ons stevigheid als wij ons laten verenigen met Hem. Door Jezus Christus kunnen wij in het Koninkrijk van God komen.

Laat het binnenkomen

Bisschop-Liesen-Celebrate 2014

Monseigneur Liesen, bisschop van bisdom Breda zei het als volgt: 'Laat het Woord van God binnenkomen, open je hart. Laat God door de deur binnen en in je hart komen. Laat daar alles gebeuren in de liefde en de zorg van God. Laat God voor je zorgen, ook als het een periode wat tegenzit in je leven.' God is een geheim. Ge-heim = afgeleid van heim dat thuis betekent. Het gaat erom God thuis te laten zijn in je hart. Jezus zei: 'Ik ben de deur' (Johannes 10,7-9). Wie door deze deur naar binnen gaat, zal thuiskomen bij God en eeuwig leven hebben.'

Tijdens een workshop sprak Mgr. Liesen over de eerste christenen die trouw bleven aan het gemeenschappelijk leven. Hij heeft vooral Paulus' brief aan de Romeinen belicht.

De islam

Andere thema’s die tijdens de workshops aan bod gekomen zijn, waren: leven in de Geest, de kracht van vergeving, hoe kunnen wij goed biechten, bidden voor genezing, 'Is alle geloof hetzelfde?'en 'Kennis maken met onze broeders en zusters van de islam'. In een workshop over leren lofprijzen heeft Father Stan Fortuna laten zien dat je hier geen speciaal talent voor nodig hebt. Het gaat om spontaan God danken en prijzen als antwoord op de zegeningen die je van Hem mocht ontvangen.

Kenmerkend voor Celebrate

Celebrate-tonight-2014

Een van de meest kenmerkende elementen van Celebrate is het grote openluchtbuffet Celebrate Tonight op de laatste middag van de festivalweek. Het is een buffet voor deelnemers en bezoekers, dat bereid wordt door de festivalgangers zelf. Het gaat erom elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer onder het genot van een hapje en een drankje. Je kunt het zien als een soort Agapèmaaltijd met aansluitend een grote lofprijzing en getuigenissen van de gaven van de Geest.

Uit onze parochie

Vanuit onze parochie zijn er ongeveer 35 deelnemers geweest, waarvan twee een bijzondere genezing of gave van de Geest hebben mogen ontvangen. Het was een bijzondere week die naar meer smaakt.

Er waren dit jaar 150 nieuwe deelnemers. Bent u er wellicht volgend jaar ook een van? 

Joke Laan,

uit de parochiekern Bleiswijk

Alles over Celebrate

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter