Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Aanmeldadres
En alle informatie over Follow Me!

Basisinformatie over Follow Me!
Introductiepagina in agenda KCV

Facebookpagina
Van Follow Me!

Wat staat er nog meer
In deze editie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

FOLLOW ME! LEGT STEVIG FUNDAMENT

Follow Me! biedt vooral een veilige omgeving. Ik voelde mij er vrij en leerde dat ik bij God mag zijn zoals ik ben,’ vertelt een van de deelnemers. In februari start deze vorming opnieuw. De inschrijving is geopend.

‘Meer diepgang wilde ik en die vond ik bij Follow Me!’ Dat zegt Piet de Leeuw, die deelnemer was in de eerste editie en daarna doorging als teamlid. In Nederland hebben nu in totaal 38 jongeren het vormingsprogramma Follow Me! helemaal gedaan. Het is een vorming in acht weekenden om leerling van Jezus te kunnen zijn.

Weten en doen

‘In mijn theologieopleiding doe ik heel veel kennis op,’ zegt Jan Willem Bastiaansen. ‘Bij Follow Me! erváár ik het geloof en breng ik kennis in praktijk.’Hij studeert in Utrecht theologie aan de Catholic School of Theology. ‘De theologiecolleges sluiten we af met een toets. Bij Follow Me! leren we ook veel, maar daar sluiten we het af door het te doen.’ Als voorbeelden noemt hij bidden, tijd nemen om te luisteren naar God en evangeliseren.

Diepgang

Piet de Leeuw was altijd al katholiek en ging als kind al mee naar weekenden van de katholieke charismatische Gemeenschap Emmanuel. Hij is actief bij KISI-God’s singing kids en werkt mee aan Vakantieconferentie Celebrate. ‘Om voor zoveel mogelijk tieners toegankelijk te zijn gaan katholieke tienerprogramma’s niet al te diep.’ Daarom is hij blij met de diepgang die hij bij Follow Me! heeft gevonden.

Terugkomdag

Martijn WijnsVan de 38 deelnemers die de eerste twee edities van Follow Me! hebben voltooid, zijn verreweg de meesten aanwezig op een eerste gezamenlijke terugkomdag, 27 oktober 2018 in Utrecht. Na een wat ludieke openingsact, die een ijsbreker genoemd wordt, begint de dag met lofprijzing. Aansluitend krijgen ze een stevige nieuwe impuls, want het kan maar zo zijn dat je na een periode van intensieve inspirerende vorming weer een beetje terugvalt, zegt Martijn Wijns. ‘Gebruik je tijd goed. Waar je tijd en geld aan uitgeeft, dat zegt veel over waar je het meest van houdt. Jezus leert ons geen schatten te verzamelen op aarde. Hoe meer spullen je bezit, hoe meer jij bezeten wordt door die spullen. Ben je toegewijd aan God?’

Na Martijn spreekt Mark Borst, die zelf bijna elke morgen bidt: ‘Heer, laat mij vandaag de goede daden doen die U voor mij hebt voorbereid,’ gebaseerd op Efeziërs 2,10: Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Keuzes maken

‘De keuzes die jij vroeger hebt gemaakt, die bepaalden dat jij hier vandaag zit,’ zegt Mark, ‘en de keuzes die je vandaag maakt, bepalen mede waar jij morgen, volgende week en volgend jaar staat. Alle opties open willen houden, is ook een keuze. Als je niet kiest, kiezen anderen voor jou.’

Als voorbeeld uit zijn eigen leven vertelt Mark dat hij ooit besloten heeft met zijn vrouw samen op zondagmorgen naar de kerk te gaan. In periodes dat hij neerslachtig was en zich afvroeg waar God is, hielp dat besluit om te blijven gaan. En eenmaal in de kerk zijn er altijd weer momenten en woorden in de liturgie waardoor hij zich door God aangesproken weet. Ook zijn keuze om ‘s morgens na het wakker worden altijd eerst een stukje in de Bijbel te lezen, helpt hem dicht bij God te blijven.

Als mens groeien

In de pauze spreek ik met enkele deelnemers. Marthe studeert in Wageningen, woont in Renkum en hoorde via de jongerengroep in de parochie over Follow Me!. Door deze vorming is haar relatie met God verdiept, is ze het evangelie beter gaan begrijpen, kan ze haar geloof beter verwoorden en kwam ze in contact met gelovige leeftijdsgenoten.

Jeanne merkt op dat Follow Me! bij haar een fundament heeft gelegd en dat ze als mens gegroeid is met God. Ze kende God en Jezus niet echt. Haar ouders hebben haar wel laten dopen en de eerste heilige Communie laten ontvangen, maar niet gelovig opgevoed. Op de basisschool leerde ze haar beste vriendin kennen en die was gelovig. Zij heeft haar uitgenodigd voor Follow Me! Jeanne moest eerst wennen aan bijvoorbeeld de lofprijzing, maar wilde toch meer weten. Ze wist dat er meer was, maar kon dat niet plaatsen. Door Follow Me! voelt ze zich bevestigd.

Bisdom

Femke komt uit Friesland en is daar in haar parochie aanspreekpunt voor jeugd- en jongerenwerk. De jongerenwerker van het bisdom had haar informatie laten bezorgen over Follow Me! De vrije lofprijzing was niet helemaal vreemd voor haar, omdat ze die al eens in een evangelische gemeente had meegemaakt. Follow Me! heeft haar handvatten gegeven en vriendschap. Femke is ook ambassadeur voor een hulpverleningsproject in Oeganda.

Mensen aanspreken en bidden

Aan het einde van de dag is er nog ruimte voor getuigenissen en vertelt Sam (foto bovenin) wat hij zoal meemaakt bij het evangeliseren in zijn woonplaats Amsterdam. Luisterend naar ingevingen van de Heilige Geest spreekt hij mensen aan en kan hij met mensen bidden.

Cyriel dankt alle mededeelnemers voor hun gebed en vertelt enthousiast dat zijn aanvraag voor een elektrische rolstoel gehonoreerd gaat worden. Voor de komende editie van Follow Me! heeft hij zich aangemeld als voorbidder. Tijdens de acht weekenden van Follow Me! bidt een groep mensen voor de deelnemers. In Utrecht werd ook samen gebeden voor de komende editie van Follow Me!, de samenstelling van het team van vrijwilligers en de werving van nieuwe deelnemers.

Follow Me! 2019

De Follow Me!-weekenden vinden plaats in bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. De kosten voor het hele traject bedragen €700,-. Aanmelden kan tot 1 februari 2019.

Deze vorming begon in Oostenrijk op initiatief van kardinaal Schönborn. In ons land wordt Follow Me! gedragen door de katholieke organisaties LifeTeen, KISI - God’s singing kids, de Katholieke Charismatische Vernieuwing en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Kees Slijkerman

Meer informatie: info@followme-nederland.nl.

Website: www.followme-nederland.nl

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter