Kinderen

Die het kinderprogramma zag
Lees verder >>
Voor alle leeftijdsgroepen
Lees verder >>
Kinderen staan vooraan!
Lees verder >>
 

Tijdschrift
Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

KINDERWERK KCV 2000-2015

Een kleine geschiedenis

Liesbeth Timmermans heeft 15 jaar meegewerkt aan de kinderprogramma's van de KCV tijdens Celebrate, Generations en de Nationale Open Dag. De laatste vier jaar als coördinator. We vroegen haar om een terugblik op deze periode.

Ergens rond het jaar 2000 werd ik gevraagd om mee te helpen met het organiseren van het kinderwerk binnen de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) tijdens de Vernieuwingsdagen die gehouden werden in Dalfsen. Enthousiaste vrijwilligers waren toen al een paar jaar bezig met twee leeftijdsgroepen. Het programma voor de kleintjes werd een aantal jaren verzorgd door de zusters van De Kommel in Maastricht. Ook voor tieners was er iets georganiseerd.

KCV-Vernieuwingsdagen-2003-kinderprogrammaVernieuwingsdagen 2003

Altijd een succes

Van tevoren kwamen we een paar keer bij elkaar om te bidden en te overleggen. Skype was toen nog niet uitgevonden. We kozen een thema en verdeelden de taken. De een was goed in lesgeven, de ander in het verzinnen van spellen die met het thema te maken hadden, een derde in zorg voor de kinderen die net iets meer aandacht nodig hadden. Soms hadden we een middag voor ouders en kinderen samen. Dat was altijd een succes, vooral voor de kinderen die  sommige dingen natuurlijk beter konden dan hun ouders.

Gezinsweekenden

Jarenlang hebben we met een groep deze programma's voorbereid. Soms hielpen enkelen van ons ook bij de Nationale Open Dag. In de laatste jaren voordat de vakantieconferentie Celebrate van start ging werden er ook gezinsweekenden georganiseerd. Dat was vreselijk gezellig. Zowel voor de ouders als voor de kinderen heerlijk om 'gewoon' over Jezus, de Bijbel, samen-kerk-zijn, te praten, te leren en te spelen. De ouders hielpen zelf mee bij deze gezinsweekenden.

Overleg

In de aanloop naar Celebrate namen vertegenwoordigers van het kinderwerk deel aan de vergaderingen, samen met de organisatoren van het volwassenteam, het jongerenteam en anderen. Door dit overleg konden we als kinderwerkers aangeven wat we belangrijk vonden voor de kinderen. Daar kon dan in het volwassenenprogramma rekening mee gehouden worden. Zo gingen we ook deel uitmaken van het Kinder-, Tiener- en Jongeren-overleg (KTJ-overleg).

Onmisbaar was vanaf 2007 de kinderlofprijsband Bloved, enthousiaste deelnemer bij veel van de kinderactiviteiten. Ook andere artiesten kwamen langs, zoals Herman Boon, Jo de Rijke en Marcel en Lydia Zimmer.

Trekkers

Rond 2008 werden er verschillende kinderwerkers aangetrokken die voor de coördinatie zorgden, onder verantwoordelijkheid van een seniorcoach. Hierdoor werden veel zaken beter geregeld. Zo kwamen er bijvoorbeeld draaiboeken, werden evaluaties geschreven en elke kindergroep kreeg een (voor)trekker, die verantwoordelijk was voor haar eigen programma en team. Het kinderteam kreeg officieel status.

In de jaren daarna verzorgde het kinderteam ook de kinderprogramma's tijdens het toerustingsweekend Generations en de Nationale Open Dag.

Visie ontwikkeld

In al die jaren ontwikkelde zich een visie op het kinderwerk en er werden stukken geschreven over de pedagogische/religieuze achtergrond van waaruit we wilden werken. Ook kozen we voor meer leeftijdsgroepen, om beter in te kunnen spelen op wat de kinderen aankonden. In 2011 hadden we vijf leeftijdsgroepen voor Celebrate, in 2013 waren dat er al acht. We maakten leerdoelen voor alle groepen, zodat we voort konden borduren op wat de kinderen in eerdere jaren geleerd hadden.

We zochten naar mogelijkheden om bijzondere kinderen de nodige aandacht te geven. Ook daarvoor gingen we kijken bij 'de buren' : Gemeenschap Emmanuel, Sonshine*, Vrij Zijn, dagen 'Rondom het kind' en de CWN-conventie.

Constructieve samenwerking

Zo blijft het kinderwerk zoeken naar inhoudelijke verdieping, constructieve samenwerking en vernieuwing. Afgelopen voorjaar beleefden we samen de themadag voor kinderwerkers van de KCV over geloofsontwikkeling bij kinderen. Nu wordt nagedacht over verdere training voor (nieuwe) kinderwerkers en andere geïnteresseerden. Goed kinderwerk is een onmisbare sleutel in het functioneren van de KCV als geheel.

Het zou geweldig zijn als er nieuwe mensen opstaan die zich geroepen weten om kinderwerker te worden voor de KCV en mee gaan werken aan dit geweldig leuke en dankbare werk.

Liesbeth Timmermans 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-1 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter